niedziela, 21 lutego 2021

Krzyż PRO SYRIA nie zna granic wieku.

 21 -02-2021 r. w Krojantach o godz. 11.00 sprawowana była Najświętsza Ofiara w intencji dziękczynnej za 91 lat życia Pani Jadwigi Westfal z Czartołomia.

Na zakończenie Mszy Świętej szanowna Jubilatka otrzymała Krzyż PRO SYRIA przyznawany przez Wielki Przeorat Polski Templariuszy za pomoc udzielaną dla ofiar prześladowań w Syrii. W stosownym Dyplomie widnieje błogosławieństwo Patriarchy Antiochii i całego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy +Gregoriusa III

Wielkie wzruszenie Jubilatki towarzyszyło tej uroczystości.

Templariusze


20-02-2021 Msza Święta w intencji pszczelarzy.

W Krojantach pszczelarze dziękowali Panu Bogu za wszystkie łaski i błogosławieństwo w trudzie związanym z prowadzeniem pasiek. Prosili również o potrzebne łaski na dalszą prace z pszczołami.

Myślą przewodnią homilii był wielkanocny Exultet, w którym pszczoła znalazła swoje miejsce.

Pszczelarze na ofiarowanie przynieśli do ołtarza piękny woskowy paschał, który posłuży w tegorocznych uroczystościach Wielkiej Soboty i Zmartwychwstania Pańskiego. Dołączyli do tego koszych z produktami, które uzyskuje się z ula.