czwartek, 31 października 2019

INWESTYTURA I KONWENT TEMPLARIUSZY - CZĘSTOCHOWA 2019

W XV rocznicę Templariuszy w Polsce w Częstochowie odbyła się na Jasnej Górze Inwestytura.
Konwent trwał od 25-27 X 2019 r.
Gościli nas Pallotyni przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie.
Pierwszego dnia o godz. 19.30 w Sanktuarium podczas Mszy św. odbyły się obłóczyny Kapelanów
Drugiego dnia w jasnogórskiej w Bazylice odbyła się Inwestytura i pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Iwaneckiego została sprawowana Msza Święta koncelebrowana.
Następnie udaliśmy się do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Tu odbyła się część oficjalna. Potem raut towarzyski i zwiedzanie muzeum. W tej części gościliśmy wielu znakomitych gości m.in. włodarzy wielu miast śląskich, szlachtę polską z księciem Radziwiłłem na czele, działaczy społecznych i kulturalnych. Wielu uczestników zostało odznaczonych szczególnie za działalność charytatywną.
Trzeci dzień to już udział we Mszy św.w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze pod przewodnictwem Kapelana Wielkiego Przeoratu Polski ks. prałata Grzegorza Skopa.
O godz. 15.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyło się zawierzenie Zakonu Bożemu Miłosierdziu + Koronka.
Potem już tylko ostatnie rozmowy, pożegnania i do zobaczenia w czerwcu w Szczecinie.

Biuro Prasowe Jasnej Góry           Goście

Niedziela tv