czwartek, 26 listopada 2015

Uroczystość w Bazylice Mniejszej w Chojnicach.

Święty Jan Berchmans, autorstwa Marka Szyszki

Fundacja byłych ministrantów z Bazyliki Mniejszej w Chojnicach.
26-11-2015 roku odbyło się wprowadzenie i uczczenie relikwi św. Jana Berchmansa w Chojnicach. Uroczystość została zorganizowana przez byłego Prezesa ministrantów Mirosława Kaszubowskiego. W przedsięwzięciu wspomogli go Przemysław Ziętkowski, ks. proboszcz Jacek Dawidowski i Mariusz Paluch.
Msza święta zgromadziła byłych i obecnych mnistrantów Bazyliki. Koncelebrze przewodniczył ks. Jan Mechliński przy współudziale ks. prob. Jacka Dawidowskiego, ks. Wojciecha Miszewskiego, o. Damiana Koseckiego CCG, ks. Tomasza Rychłowskiego, ks. Damiana Kajfasza, ks. Przemysława Szulca, ks. Wojciecha Klundra przy asyście diakona Kamila Kowalewskiego.
Na zakończenie Eucharystii odbyło się uroczyste poświęcenie, a następnie przekazanie obrazu parafii, by postać świętego była ciągłym przykładem ofiarnej służby dla obecnych i przyszłych ministrantów.
Po tej uroczystości odbyło się spotkanie przy kawie w podziemiach kościoła gimnazjalnego.Wielu "old" ministrantów przyniosło zdjęcia z dawnych lat.Wspomnieniom nie było końca.
Film z Mszy św.Święty Jan Berchmans
Urodził się 13 marca 1599 roku w Diest w Belgii. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Jego ojciec był grabarzem, matka natomiast córką miejscowego burmistrza. Od najmłodszych lat słyszał w sercu głos Chrystusa - "pójdź za mną".
Jednak warunki materialne rodziny, a potem śmierć matki utrudniały mu naukę. Młody Jan dzięki opiece różnych kapłanów i własnej pracy zdobył potrzebne wykształcenie w kolegium Jezuitów w Malines. W tym czasie jego owdowiały ojciec został wyświęcony na kapłana (1618).
Jan wstąpił do nowicjatu jezuitów, ze względu na jego duże zdolności wysłano go na studia do Rzymu. Tu jednak zapadł ciężko na zdrowiu. Bardzo aktywny i pojętny uczeń, będący przykładem dla współbraci był mało odporny na Rzymskie upały i wilgoć zakonnych komnat. Odznaczał się wielką pobożnością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Był wzorem w zachowaniu reguły zakonnej, a jego pragnieniem było odtworzyć wzór, jaki zastawił św. Alojzy. Zapadłszy ma gorączkę i zapalenie płuc swoją duszę oddał Panu 13 sierpnia 1621 roku.
W 1867 papież Pius IX ogłosił go błogosławionym, natomiast Leon XIII w roku 1888 zaliczył go w poczet świętych pańskich.
Święty bardzo ukochał św. Alojzego i dzisiaj wraz z nim jest patronem studiującej młodzieży, a także ministrantów.
Jego wspomnienie obchodzimy 13 sierpnia.

Zasady św. Jana Berchmansa:

1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
2. Mało mówić, dużo czynić.
3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

wtorek, 10 listopada 2015

PODZIĘKOWANIE.

W dniu dzisiejszym wpłynęło na moje ręce podziękowanie dla wszystkich uczestników pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku i do Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Odbyła się ona 19 września 2015 roku.
Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim uczestnikom pielgrzymki za udział i stworzenie wspaniałej atmosfery wspólnego trudu i zaangażowanie w modlitwę. Szczęść Boże.