środa, 19 czerwca 2013

Matka Boża Fatimska wędruje do rolników.

Dzisiaj Matka Boża opuściła centrum wsi. Mieszkańcy odprowadzili Ją nad samą granicę gminy do najdalej wysuniętego gospodarstwa rolnego. W tym miejscu rozpocznie kilkudniową wędrówkę po domach naszych rolników.
Matko Boża Fatimska módl się za nami. Błogosław naszym rodzinom, domom i uprawom, aby nie zabrakło nam chleba doczesnego i wiecznego. Amen.
Fotografie zapisane są w odwróconej kolejności.
św. Antoni w Czartołomiu.