sobota, 21 kwietnia 2012

Warto przeczytać.


Przeczytałem w ostatnim czasie kilka pozycji książkowych. Pragnę się podzielić tym, co można w nich ciekawego przeczytać.
Bp Louis-Victor-Emile Bougaud  O wiecznym przeznaczeniu dusz. Wyd. Diec. i Drukarnia w Sandomierzu, 2009 r.
   Książka w sposób jasny i przystępny omawia prawdy wiary. Tematyka zamyka się w działach omawiających: Niebo, Czyściec, Piekło i Koniec świata. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do nauki Kościoła na te tematy, to tu znajdzie omówione w prosty sposób dogmaty Kościoła.

Stanisław Krajski  Masoneria i scjentologia. Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa, 2011 r.
   Autor znawca i badacz masonerii, jej oddziaływań i wpływów na politykę, gospodarkę i jej walkę o rząd dusz.
W książce ukazuje działanie kościoła scjentologicznego na świecie i w Polsce. Wykazuje jego powiązania z masonerią, wpływaniem na umysły ludzkie przez różne techniki by zawładnąć ich życiem i majątkiem. Dowodzi w niej, że kościół ten czerpie swoją duchowość od wyznawców Szatana i jest swoistą Armią Szatana.

o Wiesław Block OFMCap  Połowie mej duszy. Komentarz do listów św. Klary z Asyżu. Wyd. Serafin, Kraków 2006 r.
   Autor tych komentarzy jest Chojniczaninem, który od 2005 r. podjął pracę wykładowcy na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny duchowości franciszkańskiej.
   Książka omawia cztery listy jakie św. Klara napisała do św. Agnieszki z Pragi, córki króla czeskiego oraz jeden list skierowany do Ermentrudy z Bruges. Lektura ciekawa pod względem treści, układu i formy pisanych listów. Ponadto dostarcza wielu ciekawych informacji o duchowości i życiu wewnętrznym i codziennym przedstawionych kobiet. Ponadto nie było wiele kobiet w XII i XIII wieku, które by po sobie zostawiły spuściznę pisarską.

Katedra królów – album. Wyd. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 2007 r.
Zdjęcia: Adam Bujak, tekst: Daina Kolbuszewska
   Niezwykle pięknie zrobiony album. Wskazuje na to sam autor zdjęć. Treść opisowa zwięzła i ciekawa. Po przeczytaniu i obejrzeniu zdjęć postanowiłem jeszcze w tym roku odwiedzić miejsce spoczynku królów i książąt piastowskich w poznańskim Ostrowie Tumskim.

Paweł Piotr Mynarczyk Zarys dziejów klasztoru oo. Augustianów Eremitów w Chojnicach (1356-1819). Chojnice 2011 r.
   Zarys… powstał na dość bogatych materiałach źródłowych. Czyta się go z zaciekawieniem. Pewien niedosyt pozostawia brak przedstawienia znaczenia konwentu dla Chojnic i jego mieszkańców. Pozostaje wrażenie, że mnisi nic innego nie robili tylko sądzili się z miastem Chojnice.

Karen McMilan Niezłomny duch. Historie osób zmagających się z rakiem. Wyd. Edycja Świętego Pawła.
   Niezłomny duch to wzruszające świadectwo siły ludzkiego ducha w obliczu choroby nowotworowej. To prawdziwe historie ludzi, którzy przeżyli raka, oraz tych, którzy na niego umierają. To również wypowiedzi osób, które straciły bliską osobę z powodu raka, oraz pracowników hospicjum, onkologa i psychologa. Poznajemy tu historie zwykłych ludzi, w wieku od 2 do 80 lat, a także ich rodzin, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych.

sobota, 14 kwietnia 2012

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA.


Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:
"Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego."  (Dz. św. Faustyny)


Poniższe zdjęcia ukazują drogę, którą przebył Syn Boży,  by rozlać na świat i każdego człowieka zdroje Bożego Miłosierdzia. 
Początek, to śmierć na krzyżu, która w sposób nieograniczony napełniła skarbiec łask Bożych dla człowieka. Tu został otwarty bok Zbawiciela, z którego obficie wylała się łaska.
Drugim etapem był grób, który musiał zostać opuszczony, aby Jezus Zmartwychwstały mógł obdarzać nas nieskończonym Miłosierdziem.
Trzeci etap, to przypomnienie światu przez św. Faustynę o odwiecznym przymiocie Boga - Miłosierdziu. Dzięki Jej pokorze, ufności i miłości, które przybliżyły Ją do Chrystusa. Świat przez Kościół na nowo odczytał przesłanie Miłosierdzia. Realizowało się ono przez bł. Michała Sopoćko, a kulminację znalazło w bł. Janie Pawle II, który ustanowił Święto Miłosierdzia.
Krzyż z kościoła NPNMP w Krojantach.

Pusty grób i figura Zmartwychwstałego,  zwycięscy  śmierci.

Obraz Jezusa Miłosiernego z 1950 r. 
Przez wiele lat obraz ten przeleżał na strychu plebani w Krojantach. Wyszedł spod pędzla prof. Nałęckiego (malarz amator). Odnowiony na UMK w Toruniu w 2003r.

środa, 11 kwietnia 2012

ŚWIADECTWA POBOŻNOŚCI NA ZIEMII CHOJNICKIEJ CZ. VII

Kolejne znaki pobożności z terenu Parafii Bazyliki w Chojnicach.

Fotografia 1. przedstawia szczytowe zwieńczenie wybudowanej w 1907 roku kaplicy szpitalnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
   W najwyższej części umieszczona jest niewielkich rozmiarów figurka Serca Pana Jezusa. Poniżej nieco większa figura św. Józefa. Obie pochodzą z tego samego czasu co kaplica szpitalna. Zdobiły wnęki frontu kaplicy do chwili rozpoczęcia remontu elewacji.
   Od listopada 2007 roku miejsce poprzednich zajmują dwie nowe figury. W górnej części umieszczony został  Jezus Miłosierny, a poniżej figura św. Józefa z Dzieciątkiem (fot. 2.).

    Czterometrowy drewniany krzyż (fot. 5.) na Cmentarzu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich ustawiony jest w centralnym punkcie obiektu, na głównej alei. Nie posiada figury Pana Jezusa.
Stanął na cmentarzu w 1992 roku w wyniku decyzji władz miasta[1].                                 
                                     
 Ceramiczna figurka św. Franciszka ( fot. 3.)postawiona jest na pięknym stylizowanym postumencie w kształcie filaru, który został wzniesiony w czasie ostatniej wojny albo krótko przed jej wybuchem jako strażnik istniejącego tu cmentarzyka sióstr zakonnych. W 1917 roku w górnym ogrodzie przy ul. Wysokiej ustawiono figurę św. Franciszka. Przed figurą została pochowana s. Adelgund Tumińska która zginęła tragicznie w dniu 15 Lutego 1945 roku, stając w obronie innych sióstr przed agresywnym zachowaniem się żołnierzy radzieckich[2].
   Groby, które tam się znajdowały, zostały przeniesione na cmentarz parafialny. Pozostał tylko jeden ( fot. 4.). Do dzisiaj u stóp św. Franciszka spoczywa ciało siostry Marii Adelgundy Tumińskiej (24VII1894-12II1945), bestialsko zamordowanej po odbiciu Chojnic w 1945 roku przez żołnierza sowieckiego.
    To ukryte w zaciszu ogrodu miejsce zaprasza swym urokiem do tego, by się  zatrzymać i zatopić w modlitwie. Święty  Franciszek  w  tym  miejscu  przemawia  do  nas,  symbolicznie pokazując, że jego duchowe córki są mu szczególnie bliskie.

Figura Matki Bożej (fot. 6.) na marmurowym wysokim postumencie na planie kwadratu. Zaprojektowana w stylu włoskim przez arch. Jana Sabiniarza na dziedzińcu przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach przy ul. Grunwaldzkiej.
Inicjatorem projektu był wspomniany architekt. Budowa została sfinansowana z funduszy szkolnych i sprzedanych cegiełek. Figura została zakupiona w Poznaniu.
Poświęcenia 8 XII 2011 r. dokonał ks. Infułat Grunt, który przy tej okazji przywiózł zgodę bpa Jana Bernarda Szlagi na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej [3].


[1] Zob. K. Bartkowski, Z. Buława, Chojnice miejsca pamięci, Chojnice 2003, s.69.
[2] Siostra Fabiola Szreder „Prowincja Maryi Wspomożenia Wiernych”  str. 194 – 195
[3] Informacja uzyskana od dyr. szkoły katolickiej pani Ziarno, marzec 2012 r.
Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.

Fot. 5.


wtorek, 10 kwietnia 2012

BALLADA 10 KWIETNIA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jyVlimNBLe4&gl=PL
http://www.youtube.com/watch?v=b9vs1IeG7Co&feature=relmfu

Druga rocznica katastrofy smoleńskiej. Fotografia przedstawia grób Pana Jezusa z wyobrażeniem polskiej rzeczywistości.
Przy figurze Zmartwychwstałego napis Katyń 1940 - symbolizuje zmartwychwstałą prawdę, którą chciano zamknąć w grobie tak jak Chrystusa. Kamień w grobie z napisem Smoleńsk 2010 - symbolizuje prawdę, która czeka na swoje zmartwychwstanie. Prawda katyńska czekała dziesięciolecia na swoje zmartwychwstanie. Dzisiaj nie wiemy ile w ciemności grobu oczekiwać będzie prawda smoleńska.
( z homilii ks. Piotra Kotewicza wygłoszonej 10 IV 2012 r. w Krojantach na Mszy św. w intencji ofiar obu tragedii )


piątek, 6 kwietnia 2012

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem. To właśnie w ten dzień w Jerozolimie w izbie na piętrze, później nazwanej Wieczernikiem, Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa.
Dzisiejszego wieczoru parafianie z Parafii NPNMP w Krojantach obchodzili w swym Wieczerniku pamiątkę tego wydarzenia.
Wraz z księdzem proboszczem przy ołtarzu stanęło dwóch znamienitych gości. Byli to, o. dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk i o. prof. Marian Sojka.
Ks. proboszcz Piotr Kotewicz mówił w homilii o kapłaństwie i jego wielowymiarowości. Podsumował, że kapłana nie da się zastąpić nikim i niczym. Czego próby czynili różni ludzie i różne systemy na przestrzeni wieków. Kapłan jest tym, który kocha Boga, ojczyznę i człowieka.
Na zakończenie Mszy św. głos zabrał o. Tadeusz Rydzyk, który mówił o Radiu Maryja, Telewizji Trwam i tym wszystkim co przeszkadza we współczesnym świecie i w Polsce w nowoczesnym głoszeniu Ewangelii.
Oba wystąpienia zostały nagrodzone brawami.
Pragnę w tym miejscu wszystkim kapłanom w ich dniu złożyć życzenia Bożego błogosławieństwa, wytrwałości w głoszeniu Chrystusa Zmartwychwstałego i błogosławionego oglądu oblicza Najwyższego w życiu wiecznym.środa, 4 kwietnia 2012

ALLELUJA!!! JEZUS ŻYJE!!!
 I spojrzał Bóg, na wszystko co uczynił: A wszystko to, było piękne i dobre.
Przeciwnikowi, to się nie podobało. Nakłonił szczyt stworzenia - człowieka - by też się sprzeciwił woli bożej.
Stało się. Człowiek zgrzeszył. Bóg jednak swojego umiłowanego stworzenia nie pozostawił samemu sobie. Tak jak z miłości nas stworzył. Tak z miłości postanowił nas odkupić.
Zasiadł Jezus ze swoimi uczniami do wspólnego posiłku. Stół jest bowiem tym co nas łączy dając poczucie wspólnoty. Tam przy stole w Wieczerniku dał nam Siebie. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie.
Aby nam nigdy w tym ziemskim życiu nie zabrakło tego boskiego pokarmu. Dał nam tych, którzy czynią to co Jezus zlecił. To czyńcie na moją pamiątkę. Na drzewie rajskim grzech wziął początek. Na drzewie krzyża dokonało się nasze odkupienie. Tu Przeciwnik poniósł ostateczną klęskę, która w Miłości do człowieka dokonała się na drzewie hańby.
To tu, z wysokości krzyża, z otwartego boku Chrystusa wzięła się siła i moc Kościoła. W ustanowieniu siedmiu sakramentów, które czerpią z nieskończonych zasług Zbawiciela.
Jajko jest symbolem życia.
Tak jak niespodziewanie z martwego, głuchego jajka wychodzi    nowe życie. Tak czeluści ziemi oddają żywego Zmartwychwstałego Chrystusa, który rozerwał pęta śmierci i wskazał drogę naszego w Nim życia,
której szczytem będzie nasze zmartwychwstanie.
Chrystus umarł i zmartwychwstał jako pierwszy.
I gdyby nie było tego zmartwychwstania daremna by była nasza wiara.


ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!!!
Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, smacznego święconego w gronie bliskich.

Aby nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością i beztroską utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności. 
Z martwych powstawania każdego dnia
 - życzy ANDRZEJ ORTMANN

Mój komentarz do wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Chojnicach.

Zamieszczam tu słowa z komentarza jaki zamieściłem na Chojnickim Blogu Politycznym oraz na stronie chojnice.com .
 W prawdziwej Drodze Krzyżowej Chrystusa uczestniczyli różni ludzie z różnych pobudek. Na stronach Pisma świętego nie ma słów potępienia dla żadnego z uczestników. Są natomiast słowa przestrogi, pocieszenia i przebaczenia. Idźmy więc wszyscy, bez względu na pobudki, może ta Droga Krzyżowa będzie początkiem naszego prawdziwego nawrócenia. Ojcze odpuść nam, bo sami często nie wiemy co czynimy i mówimy i jakie to ma skutki dla naszej wieczności. Wszystkim, którzy są za przeżywaniem w duchu miłości i przebaczenia świąt Wielkiej Nocy oraz tym, którzy nieustannie krytykują i dopatrują się niecnych postępków w działaniach innych. Niech błogosławi Chrystus, który zwyciężył śmierć i niech da nam błogosławioną szczęśliwość w życiu wiecznym. Alleluja!!! Amen!!!