czwartek, 26 października 2017

Pielgrzymka szkolna do Pelplina. 26.10.2017 rok.

Po zajęciu miejsc w autokarze przyszedł nas pożegnać Pan Dyrektor Jan Gliszczyński, a następnie Ks. Proboszcz Janusz Chyła przed odjazdem odmówił z nami modlitwę i udzielił nam błogosławieństwa.
Wyruszyliśmy w drogę. Podczas jazdy odmówiliśmy wspólnie różaniec. Poszczególne tajemnice odmawiali chętni uczniowie. Droga pod Górkę Papieską szybko dobiegła końca. Przed nami duży wyczyn wejścia na ponad 90 m górę, na której stoi krzyż, pod którym św. Jan Paweł II 6 czerwca 1999 roku sprawował Najświętszą Ofiarę. Po wejściu wspólne zdjęcie zdobywców i droga powrotna nie mniej trudna.
Po niedługim czasie zatrzymaliśmy się przy muzeum, w którym podziwialiśmy przeróżne święte przedmioty. W tym duże zainteresowanie wzbudziły elementy, z których korzystał na Górce św. Jan Paweł II. Przeżyciem było wejście przez pancerne drzwi do skarbca. W nim złote i srebrne naczynia i sprzęty liturgiczne,a w nich oprawione drogie kamienie.W końcu największy skarb "Biblia Gutenberga". Bezcenny egzemplarz, jedyny taki na świecie. 
Z muzeum udaliśmy się do siedziby diecezjalnego radia "Radia Głos". Przywitał nas i oprowadzał ks. dyr. Ireneusz Smagliński, który przed wielu laty był katechetą w naszej szkole. Zobaczyliśmy studio nagrań oraz miejsce, z którego rozchodzą się w eter najciekawsze wiadomości. Grupa naszych uczniów uczestniczyła w nagraniu prezentując swoją szkołę i jej dorobek.
Kolejnym punktem była drukarnia i wydawnictwo "Bernardinum". Zapoznaliśmy się z całym skomplikowanym procesem powstawania książki. Na Pamiątkę każdy z uczestników pielgrzymki otrzymał "Małego Pielgrzyma" i ilustrację z różańcem do wycięcia.
Chwila wypoczynku nastąpiła w ogrodzie biskupim, po którym odbyliśmy spacer. Przed pałacem ks. biskupa było pamiątkowe zdjęcie. Potem przejście przez most nad Wierzycą, przy której siedział zamyślony nad książką św. Jan Paweł II do Kolegium Marianum ( Katolickie Liceum Ogółnokształcące). 
Bardzo ważnym punktem było odwiedzenie sklepiku katedralnego. Wykupiono w nim chyba wszystkie różańce, obrazki i kalendarze.
W kaplicy Kolegium Ks. Proboszcz odprawił Mszę św., była ona wielkim przeżyciem w tych szacownych murach. Po niej w refektarzu Kolegium zjedliśmy smaczny obiad. Każdy najadł się do syta i jeszcze ziemniaków zostało.
Ostatnim punktem była katedra z ogromną ilością ołtarzy, obrazów, konfesjonałów, niebotycznie wysokim ołtarzem, ciekawymi konfesjonałami, organami i podtrzymywaną przez Samsona amboną.
Wszyscy weszliśmy do krypty, a tu w marmurowym sarkofagu spoczywał wszystkim znany śp. pierwszy biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga.
W powrotnej drodze odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przez Brusy wróciliśmy pod szkołę.
Dziękuję wszystkim za ten wspólnie spędzony czas, który miał służyć wzrostowi naszej wiary i pobożności oraz dał możliwość spotkania się z piękną historią i teraźniejszością naszej diecezjalnej stolicy.