poniedziałek, 17 września 2012

Kolejna rocznica agresji ZSRR na Polskę.

Każdego roku dużo się mówi o 1 września 1939 r. Jednak z tą datą nierozerwalnie związany jest dzień      17 września 1939 r. Tę drugą datę często się przemilcza, bo nie mówiło się o niej oficjalnie do 1989 roku, a i potem traktowano ją po macoszemu. Prowadzi to do marginalizacji tego wydarzenia. A jednak napaść obcego państwa bez wypowiedzenia wojny jest czymś, wobec czego nie można przejść obojętnie.
Poniżej zamieszczam kilka linków. Warto tam wejść, aby pogłębić swoją wiedzę o tych okrutnych dniach, kiedy to najeźdźca wbił nam "nóż w plecy" i ostatecznie doprowadził do rozbioru Polski.
http://www.tvp.info/informacje/polska/sowieci-przywiazywali-dzieci-do-czolgow
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/kino-pamieci-o-zapomnianych-grodzienskich-orletach
http://www.rp.pl/artykul/10,933940-Zapomniana-rewolucja-17-wrzesnia.html
http://interia360.pl/polska/artykul/zdrada-zbrodnia-klamstwo-17-wrzesnia-czesc-i-zdrada,56814
http://historycy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3Ajak-naprawd-wyglda-17-wrzenia-1939-roku-&catid=42%3Awiek-xx&Itemid=53

wtorek, 4 września 2012

Uroczystość w "Dolinie Śmierci". 2012-09-03

Od wielu już lat uświęconą tradycją w Chojnicach są uroczystości patriotyczno-religijne w "Dolinie Śmierci".
 To tu, w miejscu kaźni Polaków odbywa się wielowymiarowe spotkanie przy ołtarzu eucharystycznym. Miłość Chrystusa gromadzi pod przewodnictwem biskupa ( w tym roku Wiesława Śmigla ), kapłanów, posłów, władze powiatu, miasta i gminy. Szczególnie ważna jest obecność dzieci i młodzieży z chojnickich szkół. Przybywają ze swymi nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
 Uczestniczą w nadprzyrodzonym wymiarze Mszy św. i pobierają pierwszą lekcję historii w nowym roku szkolnym.
Administrator diecezji pelplińskiej bp Wiesław Śmigiel wygłosił homilię. Wspomniał w niej o podobnych miejscach w naszej diecezji. Ukazał w niej człowieka jako tego, który z nienawiści pozbawia życia bliźniego. Przytoczył przykłady ludobójstwa na naszym narodzie oraz nie tak dawne, które dokonywały się w dzielącej się Jugosławii. Bolesne przejścia nie powinny determinować w nas zemsty. My, chrześcijanie wyznajemy religię przebaczenia. Nie zapomnienia, nie przemilczania prawdy historycznej, która powinna być jawna. PRZEBACZYĆ, to znaczy rozpocząć budowę wzajemnych relacji. To fundament pod współistnienie w miłości wielu narodów świata. Jako przykład budowy takich relacji Biskup podał list biskupów polskich do niemieckich ze słynnym zdaniem: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie", czy niedawne przesłanie pojednania do narodów polskiego i rosyjskiego. Jest ono zarazem przesłaniem do narodów świata. Pomimo bolesnej przeszłości budować można na nowo, na wierze w Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus jest gwarantem właściwych relacji międzyludzkich.

Po Mszy św. odbyło się składanie kwiatów i pokłon sztandarów pod tablicą pamiątkową .


niedziela, 2 września 2012

I - rocznica poświęcenia kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej Hetmanki w Krojantach.


Na temat historii powstania kaplicy w parku dworskim w Krojantach mówi właścicielka Grażyna Winiecka: Podczas studiowania „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” z 1883 roku, w tomie IV  ( na 582 stronie pod hasłem Krajenki obecnie Krojanty, w punkcie 2. czytamy: „K., niem. Krojanten  (…) Przy końcu przeszłego wieku utrzymywali polscy dziedzice prywatną kaplicę w K.”) jest zapis o tym, że w parku była kaplica. Prawdopodobnie uległa spaleniu. Informacje w „Słowniku” i innych źródłach skłoniły nas do poszukiwania śladów kaplicy. Szukaliśmy resztek roślinności typowych, porastających okolice  tego typu obiektów. Pani Chmielnik specjalistka od parków dworskich przy konserwatorze zabytków w Bydgoszczy, już ok. 27 lat  temu wskazywała miejsce, gdzie był jakiś obiekt sakralny. W tym miejscu rozpoczęliśmy poszukiwania, które zostały uwieńczone sukcesem wiosną 2011 roku. Zostały odnalezione fundamenty jakiejś budowli, fragmenty nadpalonego drewna i nadpalonych cegieł. Wskazywało to, że budowla, która tu się znajdowała uległa spaleniu. Nie odbudowano jej. Późniejszy właściciel Eckerdstein – ewangelik, nie był zainteresowany odbudową katolickiej kaplicy. Wystawił za to w Krojantach obecny kościół, który wtedy pełnił rolę zboru ewangelickiego.
Wszystkie znalezione fragmenty zostały zakopane pod fundamentami obecnej kaplicy. Wszystko wskazuje na to, że poprzednia kaplica była większa od obecnej. Niektóre źródła mówią, że była bogato zdobiona. Obecna, nieduża została zaprojektowana przez inż.arch. Jana Sabiniarza w tym miejscu, gdzie stała poprzednia. Myślę, że w odpowiednim „klimacie” do tego miejsca. Została poświęcona Matce Boskiej Częstochowskiej Hetmance z racji rodzinnych tradycji wojskowych i odbywających się w Krojantach corocznych uroczystości upamiętniających bitwę obronną. Przez cały czas pracujemy nad upiększeniem i wyposażeniem jej wnętrza i otoczenia. W oknach będą witraże zamówione u pana Skajewskiego w Chojnicach. Do budowy jej fundamentów zostały wykorzystane znalezione tam kamienie. Chcieliśmy, by w tym miejscu jak dawniej stanęła kaplica, by odtworzyć dawny klimat. Nie posiadając żadnych opisów, planów ani innych źródeł nie mogliśmy odtworzyć tej dawnej. Na obecną były różne projekty, pomysły, szkice i koncepcje.
Siedząc na uroczystości poświęcenia patrzyłam na te wiekowe buki i cis, pomyślałam sobie, że   drzewa te pamiętają podobną uroczystość sprzed wieków.
   Obraz wewnątrz na frontowej ścianie jest kopią jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Hetmanki, który wykonał pan Wolny ze Szczecinka w 2011 r. W planach jest jeszcze wykonanie dla obrazu Maryi sukienki.
   Zwięczeniem dotychczasowych działań związanych z badaniami, poszukiwaniami, koncepcjami i budową była uroczystość, która odbyła się 3 IX 2011 roku. W tym dniu o godz. 16.00 przy kaplicy została odprawiona Msza św. podczas której została poświęcona. Eucharystię koncelebrowali dwaj kapłani. Miejscowy ks. Proboszcz Piotr Kotewicz i ks. Jarosław Król z diec. opolskiej, kapelan klubów kawaleryjskich. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Proboszcz. Przybliżył w niej historię wizerunku Matki Bożej Hetmanki na tle historii Polski. Ksiądz kapelan na zakończenie Mszy św. Przytoczył obszerny fragment „ Akatystu” z VI w. ku czci Matki Bożej, w którym występuje Jej tytuł jako Hetmanki. Fragment ten kapłan wyjaśnił okolicznościowym komentarzem.
   W uroczystości poświęcenia i we Mszy św. uczestniczyli m. in.
- gen. broni Zbigniew Głowienko- dowódca wojsk lądowych i pięciu innych generałów oraz liczni wyżsi oficerowie.
  Poseł na Sejm RP Piotr Stanke i przedstawiciele lokalnych władz powiatowych i gminnych, mieszkańcy gminy, kuracjusze i pracownicy kliniki.
Uroczystość uświetniła wojskowa orkiestra dęta, która po uroczystości poświęcenia uraczyła chętnych wspaniałym koncertem.

TAK BYŁO ROK TEMU.

1 IX 2012 rok.
Godz. 19.00 rozpoczyna się kolejna Msza św. przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej Hetmanki. 
Przewodniczy jej ks. proboszcz Piotr Kotewicz, współcelebransem jest o. dr hab. Eustachy Rakoczy z Jasnej Góry.
We wprowadzeniu do Mszy św. ks. Proboszcz zacytował początek wiersza Władysława Broniewskiego pt. Bagnet na broń. Było to nawiązanie do patriotycznych odruchów wielu Polaków, którzy są przykładem miłości ojczyzny, głębokiego patriotyzmu i poświęcenia dla niej. Ojciec Eustachy w homilii przybliżył postać bohatera narodowego, który się wsławił męstwem podczas szarży pod Krojantami, ale który również w wojnie z bolszewikami pokazał klasę w dowodzeniu na polu walki. W wyniku jego odwagi i tych, których był dowódcą, wzięli do niewoli 700 żołnierzy bolszewickich. 
Postać pułkownika Masztalerza żyje w pamięci tysięcy uczestników obchodów szarży w Krojantach, a jest tym bliższa o. Eustachemu, że pochodzi on z okolic Częstochowy. Ziemia częstochowska wydała człowieka, z którego jest dumna ziemia chojnicka.
We Mszy św. tak, jak w ubiegłym roku uczestniczyło kilku generałów z żonami, wyższych oficerów, żołnierzy różnych stopni i kombatantów.
Po Eucharystii odbyła się biesiada w parku dworskim.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Nowy witraż ze sceną szarży pod Krojantami.

Nowy witraż ze sceną bitwy warszawskiej 1920.

W oczekiwaniu na Mszę św.

W oczekiwaniu na Mszę św.

W oczekiwaniu na Mszę św.

Państwo Winieccy z zaproszonymi gośćmi.

Poczet sztandarowy.

Ks. Piotr Kotewicz i o. Eustach Rakoczy.

Krojanckie Frantówki.

Orkiestra.

Msza św.

Uczestnicy Mszy św.

Uczestnicy Mszy św.

Uczestnicy Mszy św.

Homilia.Homilia.

Uczestnicy Mszy św.

Uczestnicy Mszy św.

Uczestnicy Mszy św.

Uczestnicy Mszy św.


O. Eustachy Rakoczy.

Słowo na zakończenie.

MB Hetmanka z buławami.

O. E. Rakoczy wpisuje dedykację autorowi bloga do książki  pt. Znak ojczyzny, której jest autorem.

W kaplicy po Eucharystii.


Komunia św.

Komunia św.

Uczestnicy Mszy św.

O. E. Rakoczy dekoruje Tomasza Winieckiego orderem św. Stanisława I stopnia.
Order św. Stanisława.

Order św. Stanisława otrzymała również Grażyna Winiecka 

i Teresa Kowalikowa.

Gospodarz uroczystości Tomasz Winiecki dziękuję w imieniu odznaczonych za wyróżnienie i zaprasza gości na wspólną biesiadę.
Biesiada.

Odznaczone panie z o. Eustachym.