środa, 29 sierpnia 2012

Muzeum Wsi Polskiej.

Tak pozytywnego zachwytu już długo nie przeżyłem. Mała wieś, zagubiona na polnych rozdrożach zagroda wiejska, a tam nieocenione skarby kultury rolnej i wsi polskiej. 
Pracą na gospodarstwie i zbieraniem eksponatów zajmuje się  pan Krzysztof Kopiszka. Dom prowadzi i i zajmuje się kwiatam  w obejściu Jego żona.
Pan Krzysztof w ciągu 10-lat zgromadził pokaźną ilość eksponatów związaną z rolnictwem i wsią. Oprowadzając mnie po gospodarstwie, obejściu i terenie wokół gospodarstwa, opowiadał o swoich zbiorach z ogromną pasją, którą można porównać z wielkością zbiorów.
Miejsca na ekspozycję ma mało. Eksponatów dużo. Uderza jednak w tych zbiorach niesamowity ład, porządek i czystość. Dziwić się można, jak On to wszystko utrzymuje w takim porządku. Jednak wystarczy spojrzeć na Jego osobę, by domyśleć się, że jest pedantycznym i ułożonym człowiekiem. Zastałem Go, gdy jechał ciągnikiem do prac polowych. Był w kombinezonie roboczym, który był zadbany i czysty. To mówi bardzo dużo o człowieku, którego spotkałem na swojej drodze.
Opuszczając gospodarstwo - muzeum pomyślałem, że tak cenne eksponaty powinny być lepiej wyeksponowane. Brakuje im przestrzeni. Zastanawia mnie jeszcze jedno. Dlaczego Gmina Chojnice nie promuje takiej perełki na swoim terenie. 
Miejscowości wypoczynkowe to nie wszystko. "Chata Kaszubska" w Swornychgaciach i dom kosznajderski w Silnie plus wszystkie zbiory, które są po domach kultury i świetlicach nie posiadają tak bogatych zbiorów jak Krzysztof Kopiszka z Objezierza.

Eksponaty od Krzysztofa Kopiszki podczas dożynek w Krojantach -2012 r.

Brama powitalna prowadząca do lasku, w którym można znaleźć  piękne Boże Męki i inne rzeźby plenerowe.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku. 

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku. 

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku. 

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.

Przed domem - rzeźba Kaszuba.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.
św. Franciszek z Asyżu w otoczeniu zwierząt.

Boże Męki ze wspomnianego wyżej lasku.
św. Ambroży - patron pszczelarzy.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.
Kierat przerobiony na karuzelę.

Grzybki pana Krzysztofa, które robi sam. Można je spotkać wszędzie.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.
Rzeźba kobiety robiącej masło.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.
św. Jakub - patron pielgrzymów.

  Rzeźby i Boże Męki z obejścia.  
św. Krzysztof - patron kierowców.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.
św. Krzysztof.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.
św. Izydor - patron rolników.
Kapliczka poświęcona przez kapłana z kościoła św. Krzyża w Warszawie.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.

Rzeźby i Boże Męki z obejścia.
Rzeźba Pinokia.

Krzysztof Kopiszka wśród swoich rzeźb i kwiatów swojej żony.

Sala ekspozycyjna w stodole.

Sala ekspozycyjna w pomieszczeniach gospodarskich.

Sala ekspozycyjna w pomieszczeniach gospodarskich.

Sala ekspozycyjna w pomieszczeniach gospodarskich.  
Eksponaty w mieszkaniu.
św. Faustyna Kowalska i Pieta.

Eksponaty w mieszkaniu.  

Eksponaty w mieszkaniu.

Eksponaty na stryszku.

Eksponaty na stryszku.

Rzeźby wyszły spod dłuta Mirosława Świerczka z Męcikału i Henryka Zaremby z Chojnic.

wtorek, 28 sierpnia 2012

Małe Swornegacie i Park Narodowy "Bory Tucholskie".


Niedzielne popołudnie 19 VIII - to pobyt nad Jeziorem Charzykowskim.
Wspaniała pogoda, zimna woda, piękne widoki i dobry wypoczynek.

Osiedle domków w Małych Swornychgaciach.

Widok na Jezioro Karsińskie.

Widok na Jezioro Karsińskie.

Jezioro Charzykowskie.

Jezioro Charzykowskie w tym miejscu staje się odcinkiem rzeki Brdy, która wpływa do Jeziora  Karsińskiego.

Widok na Jezioro Karsińskie.


Park Narodowy "Bory Tucholskie" podejście na miejsce widokowe  pomiędzy Bachorzem a Małymi Swornymigaciami.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" podejście na miejsce widokowe .

Park Narodowy "Bory Tucholskie" - Jezioro Charzykowskie.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" podejście na miejsce widokowe . 

Park Narodowy "Bory Tucholskie" - Jezioro Charzykowskie.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" - fragment.


niedziela, 26 sierpnia 2012

DOŻYNKI POWIATOWE - KROJANTY 2012

Plakat informujący o tegorocznych dożynkach

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Krojantach. Tu mieszkańcy powiatu chojnickiego złożą za chwilę Panu Bogu przez Ofiarę Jezusa Chrystusa dziękczynienie za tegoroczne zbiory.

Parking przed kościołem

Kościół przygotowany na przyjęcie gości dożynkowych

Dożynkowy wystrój prezbiterium

Kapłani wychodzą po delegacje z wieńcami, które reprezentują poszczególne gminy powiatu
oraz po Starostów dożynkowych

Rozpoczyna się uroczyste wprowadzenie

Po wejściu do kościoła

Poczet sztandarowy Powiatu chojnickiego

Wieńce dożynkowe, od prawej: wieniec z sołectwa Zalesie - reprezentował Gminę Brusy, drugi z sołectwa Rytel - reprezentował Gminę Czersk, kolejny z sołectwa Ciecholewy - reprezentował Gminę Konarzyny

Wieniec na pierwszym planie z sołectwa Krojanty - reprezentował Gminę Chojnice za nim wieniec z sołectwa Lotyń.

Uczestnicy lokalnych władz podczas Mszy św.

Celebransi: w środku ks. proboszcz Piotr Kotewicz, z lewej  ks. prałat pułkownik Franciszek  Cybula były kapelan prezydenta Lecha Wałęsy oraz o. Kosma Reimer z zakonu kapucynów.

Zachęcam w tym miejscu do przeczytania wywiadu z ks. F. Cybulą, który znajduje się w tym linku.

Starosta Stanisław Skaja i Przewodniczący Rady Powiatu dziękują za  Eucharystię i zapraszają na wspólne świętowanie

Korowód dożynkowy opuszcza kościół


Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant.
Powóz z włodarzami powiatu i gmin

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant.
Wóz z wieńcem Gminy Chojnice

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant.
Pierwszy wieniec z Gminy Konarzyny, drugi z Sołectwa Lotyń

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant.
Wieniec z Gminy Czersk.

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant.
Księża.

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant.
Powózka z Jarcewa z paniami sołtys z sołectw: Czartołomie-Jarcewo, Racławki i Klawkowo.

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Poszczególne wsie parafii Krojanty przygotowały dekoracje dożynkowe na trasie przemarszu

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Również przy prywatnych posesjach można było napotkać wystrój dożynkowy

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Krojancki chłop wita korowód dożynkowy

Poświęcenie nowej drogi w Krojantach jedynej w Polsce, którą udało się wybudować przed Euro2012

Wójt, starosta, w-ce starosta i sołtys przecinają wstęgę 

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant

Korowód dożynkowy przemierza ulicami Krojant ze starostą i starościną tegorocznych dożynek.

Starosta dożynek.
Zdzisław Las z Krojant
 jest wzorowym rolnikiem i gospodarzem. Wraz z żoną Wiesławą prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 50 ha.
Uprawiają głównie kukurydzę oraz pszenżyto, owies i jęczmień. Hodują bydło Mleczne. Rocznie uzyskują 180 tyś. litrów mleka. Posiadają nowoczesną zmodernizowaną oborę.

Starościna dożynek.
Bożena Drobińska z Kłodawy
to wzorowy rolnik i wzorowa gospodyni. Wraz z mężem Jackiem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, które z dzierżawami obejmuje 90 ha.
Uprawiają kukurydzę oraz zboża. Zajmują się hodowlą bydła opasowego i mlecznego w ilości 90 sztuk. Uzyskują rocznie 200 tyś. litrów mleka.

Wspaniała para pozdrawia uczestników przemarszu.


Ozdobny element.

Fragment trasy przemarszu przez nowo poświęconą i otwartą ulicę.

Na kogo ten myśliwy poluje?

Wielki  kot wyleguje się na wozie.

Wypoczynek przed chatą po żniwach.

Zbliżamy się do placu dożynkowego.

Przed sceną na placu dożynkowym.

Wieńce.


Starosta i przewodniczący Rady Powiatu dzielą chleb Dożynkowy.

Zespół Bławatki.

W kolejce po smaczną zupę grzybową i chleb ze smalcem i ogórkiem.

Stoiska przygotowane przez poszczególne wsie powiatu.

Stoiska przygotowane przez poszczególne wsie powiatu.

Namiot spotkania.

Komisja wybiera najsmaczniejszy chleb.

Stoiska przygotowane przez poszczególne wsie powiatu.

Koncert zespołu Trzy gitary.

Kosz dożynkowy.

Burmistrz Brus w rozmowie z uczestnikami dożynek.

Ta Baba wykonana przez osoby z Czartołomia zamyka reportaż fotograficzny z dożynek.