czwartek, 21 lutego 2013

E-meil, który otrzymałem.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI. TU CHODZI O NASZE DZIECI!!! O ICH PRZYSZŁOŚĆ.

O ICH DUSZE I ZBAWIENIE.Mam prośbę . Dostałam taki e-mail czy możnaby wysłac go większej liczbie osób - szczególnie dla rodziców
Szczęść Boże,
Witamy!

Dzisiaj trochę dłuższy mail - prosimy o cierpliwe przeczytanie, ale też o zajęcie stanowiska, i o podjęcie odpowiednich działań.

powracamy znów do tematu, związanego z próbami nachalnego promowania ideologii gender czy homoseksualizmu przez środowiska LGBT  (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders ? skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości) w naszych szkołach, a nawet przedszkolach.
Nie możemy myśleć, że ten temat nas nie dotyczy, że jest zbyt odległy, że "to nie przejdzie". Nie możemy też "chować głowy w piasek", i narzekać, jak to wszyscy atakują nas - biednych chrześcijan. Zostaliśmy obdarzeni królewską godnością Chrystusa - a to oznacza mężne stawanie w obronie naszych wartości, jak również czynną walkę ze złem, z grzechem. Sprawa jest podwójnej wagi, gdyż w tym wypadku chodzi o małżeństwo, o rodziny, o nasze dzieci - chodzi o samo serce naszego społeczeństwa.

Przesyłaliśmy Wam ostatnio materiały, z których wynika, że aktywność środowisk LGBT jest coraz  większa. Pracownia Różnorodności w Toruniu opracowała raport pt. Szkoła milczenia. Jego szerszy tytuł jest wymowny: Szkoła milczenia. Sprawozdanie z przeglądu treści szkolnych podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych.
Można go pobrać pod tym linkiem, bądź wpisać w internet: "szkoła milczenia".
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.spr.org.pl%2Fapp%2Fdownload%2F7230590394%2FSzko%25C5%2582a%2Bmilczenia%2Bz%2Bok%25C5%2582adkami.pdf%3Ft%3D1358980605&ei=wfsjUaiZKo-Hswa7p4GwCg&usg=AFQjCNE1J0GDUJdTZGEYC93C8Kv3vaF7Jw&bvm=bv.42661473,d.Yms
Środowiska LGBT chcą mieć nadzór nad programem nauczania tak, by nasze dzieci uczyły się na takich przedmiotach jak biologia, WOS choćby tego, że homoseksualizm jest normą.

Ponadto te środowiska chcą, by w szkole powstał obowiązkowy przedmiot pn. edukacja seksualna - w miejsce wychowania do życia w rodzinie (rodzina, wychowanie do bycia matką ojcem - jest zdecydowanie antywartością dla LGBT - wiec trzeba takie treści a naszych szkół usunąć). Wartości związane z rodziną, jak wierność, płodność, także dobrze rozumiana czystość przedmałżeńska oraz małżeńska, mają być zastąpione prawem do korzystania z seksualności, które jest już celem w sobie (zachowania seksualne 
promowane choćby na różnych paradach, są raczej perwersyjne - i nie mają dużo wspólnego z piękną miłością małżeńską). W tym duchu już w przedszkolu dzieci mają "odkrywać swoje ciało", bo mają prawo do cieszenia się swoją seksualnością. To stoi w zupełnej sprzeczności z Ewangelią, a przede wszystkim jest gorszeniem i deprawowaniem naszych dzieci.

Kto wie, czy zmiany na tym polu nie są już mocno przygotowane na wysokim szczeblu i lada moment staną się naszą rzeczywistością - wprowadzoną po cichu, bez liczenia się z opinią rodziców, z pogwałceniem ich prawa do  wychowania dzieci w duchu własnych wartości?

Jeśli dzisiaj nie zrobimy nic - za niedługo nie będziemy mogli nic zrobić, może nawet nie będziemy mogli wyrazić na głos naszych opinii.
Co możemy zrobić? Wydaje nam się, że  - oprócz modlitwy oraz umacniania własnych małżeństw i relacji z dziećmi - 3 rzeczy:
1) informować o tej rzeczywistości jak największe grono osób - a przede wszystkim samemu się zainteresować i poszukać wiadomości oraz materiałów na sygnalizowane jedynie przez nas sprawy
2) Słać protesty - by społeczeństwo usłyszało sprzeciw wobec demoralizacji społeczeństwa oraz naszych dzieci. W załączniku 3 propozycje takich pism. Twórzmy kolejne - niech ich będzie jak najwięcej.
3) Zainteresowanie tematem grup formacyjnych, stowarzyszeń, w których jesteście, albo które znacie. Stowarzyszenia związane z LGBT są nieliczne, ale one non stop coś trąbią - robiąc wrażenie, że wszyscy myślą tak jak oni. Tymczasem Stowarzyszeń związanych z rodzinami, takimi - które rzeczywiście nimi są - są co najmniej dziesiątki - tylko, że ich głos jest mało słyszalny, bo i mało są obecne na forum publicznym. Naszym obowiązkiem jest ich wsparcie.jeśli macie znajomych, sąsiadów, którzy do 
nich należą - nie zbagatelizujcie tego, lecz zainteresujcie liderów tych grup, prowadzących spotkania, tematem. Zastanówcie się, co możecie zrobić razem  we wspólnocie. A jak nie jesteście we wspólnocie - to może warto się dołączyć - razem możemy więcej.

Dokopaliśmy się do Raportu "Przeciw Wolności i demokracji"- ukazał się w 2010 r. - dość dobra analiza działań grup LGBT. Minęły trzy lata. Jeśli ktoś chce się przekonać, jak zmienił się nasz świat w tym czasie, to poniżej jest link, gdzie można znaleźć tamten raport. Jego lektura pozwala spojrzeć, jak świat może kształtować się w przyszłości - jeśli nic nie uczynimy, by zatrzymać wzrost dyktatury relatywizmu, bądź dyktatury tolerancji. Bo w tej tolerancji nie ma tolerancji dla chrześcijan!

http://www.mamaitata.org.pl/docs/Przeciw_wolnosci_i_demokracji_-_Raport_Fundacji_Mamy_i_Taty.pdf

Pozdrawiamy
Marta i Klemens
___________________                                                 ________________, ________________
_____________________                                                         (miejscowość)                                 (data)
_____________________Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
Aleja Szucha 25
00-950 Warszawa


dotyczy:
Przeglądu treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ (Lesbijki, Geje, Osoby Biseksualne, Osoby Transpłciowe oraz Osoby Queer) i treści homofobicznych pt. „Szkoła milczenia”.

Szanowna Pani Minister
Autorzy „Przeglądu…” żądając wycofania podręcznika do wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” i wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej w nauczaniu szkolnym, łamią konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci.

Jako rodzice mamy nadzieję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podda się ideologicznym naciskom Stowarzyszenia Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”, ponieważ to my rodzice jako pierwsi będziemy ponosić konsekwencje nieuporządkowanej aktywności seksualnej, która jest wpisana w program permisywnej edukacji seksualnej. O taki typ edukacji wnioskują autorzy sprawozdania pt. „Szkoła Milczenia” (www.spr.org.pl).


                                                                                           Z poważaniem

  ______________________________


Do wiadomości:
·        Media
·        Stowarzyszenie Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Kazimierza Wielkiego 31/41
05-120 Legionowo

_____________________                                                 ________________, dn._____________
_____________________                                                    
_____________________Pani Małgorzata Szybalska
Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25
00-950 Warszawa


dotyczy: Sprawozdania pt. „Szkoła milczenia”, tj. przeglądu treści podręczników szkolnych, zajęć wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich treści homofobicznych i problematyki LGBTQ (Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer).

Szanowna Pani Dyrektor
Jako nauczyciel i wychowawca młodzieży wyrażam swój sprzeciw wobec nacisków na resort edukacji, aby wycofać aktualne, dopuszczone do użytku szkolnego, podręczniki do „wychowania do życia w rodzinie”. Są one realizacją podstaw programowych zgodnych z duchem Ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniami MEN.

Podręczniki te nie spotkały się dotychczas z protestem rodziców, ponieważ mają charakter prozdrowotny i prorodzinny. Dlatego postuluję o utrzymanie dotychczasowych podręczników i niezmienianie podstaw programowych.                                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                _____________________________

Do wiadomości:
Andrzej Smirnow
Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
ul. Wiejska 4/6/8; 00-902 Warszawa

Ryszard Bonisławski
Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
ul. Wiejska 6; 00-902 Warszawa

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77; 00 - 090 Warszawa 
…........................................................                                             .......................................................
…........................................................
…........................................................
….......................................................
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
Aleja Szucha 25
00-950 Warszawa


dotyczy:
Sprawozdania pt. „Szkoła milczenia”, tj. przeglądu treści podręczników szkolnych, zajęć wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia z nich treści homofobicznych i problematyki LGBTQ (Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer – poszukujących swojej orientacji seksualnej).


Szanowna Pani Minister
W związku z umieszczeniem na stronie internetowej Sprawozdania pt. „Szkoła milczenia” pragnę przekazać, co następuje:
I. Treść Sprawozdania „Szkoła milczenia” cechują nierzetelność i zastraszanie
1. Eksperci, dokonując analizy treści podręczników do „wychowania do życia w rodzinie” w swoich opiniach świadomie wprowadzają w błąd odbiorców Sprawozdania. Skupiają się głównie na serii podręczników pt. „Wędrując ku dorosłości” - tych edycji podręczników, które są już wycofane z użytku. Przytaczają kolejne wydania podręcznika do gimnazjum, ale analizują treści nieaktualne, bazujące na starych podstawach programowych. Ten materiał służy do wyciągania krytycznych wniosków, pomimo że edycja podręcznika dopuszczonego w 1999 roku przestała już w 2009 roku obowiązywać i w nauczaniu szkolnym funkcjonuje podręcznik pod tym samym tytułem, ale dostosowany do nowych podstaw programowych.
Podobnie szczegółowej analizie poddano podręcznik Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. RUBIKON, Kraków 1999, żądając jego wycofania. Tymczasem podręcznik ten utracił swoją aktualność w czerwcu 2012 roku, ponieważ był realizacją podstaw programowych z 15 lutego 1999 roku.

2. Jednocześnie w Sprawozdaniu „Szkoły milczenia” nie znajdziemy analizy treści podręczników również dopuszczonych w tym samym czasie, ale autorstwa znanych seksuologów:
ñ  Andrzej Jaczewski, Zbigniew Izdebski, Kocha, lubi, szanuje. Wychowanie do życia w rodzinie" dla klasy 1 i 2 liceum ogólnokształcącego, Wyd. PWN, Warszawa 1999
ñ  Alicja Długołęcka-Lach, Grażyna Tworkiewicz Bieniaś, Ja i Ty. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik do gimnazjum, Wyd. PAZDRO Oficyna Edukacyjna, Warszawa 2000
Te podręczniki nie są analizowane pod względem wprowadzenia treści opartych na ustaleniach nauki oraz kształtujących postawę akceptacji dla LGBTQ (Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer).
Można więc wnioskować, że eksperci obawiali się włączyć powyższe podręczniki do „Szkoły milczenia”, ponieważ przy zastosowaniu swoich kryteriów oceny, musieliby je również potraktować jako niezgodne z ustaleniami nauki.

3. Celem tej świadomie przeprowadzonej manipulacji jest wzbudzenie u odbiorców grozy i oburzenia oraz ideologicznego zastraszenia. Podstawowe w judeochrześcijańskiej kulturze wartości i zasady dotyczące małżeństwa i rodziny są podważane, ironizowane oraz wielokrotnie etykietowane jako katolickie; czytaj: nietolerancyjne, złe, homofobiczne, nienaukowe.

II. Wychowanie prorodzinne a prawo oświatowe
1. Eksperci oskarżają autorów podręczników o reprodukowanie antyhomoseksualnych stereotypów i uprzedzeń, a wiele – ich zdaniem przytoczonych fragmentów spełnia mowę nienawiści (s. 95). Tymczasem mową nienawiści przepełniony jest sam tekst Sprawozdania np. jeden z ekspertów zadaje pytanie: „Czy przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” ma służyć przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w realnych warunkach współczesnych form życia rodzinnego, czy też służyć ma zaklinaniu rzeczywistości, ignorowaniu przemian i tępej, nachalnej reprodukcji modelu konserwatywnego?”.
Autorzy podręczników wprowadzają treści nauczania, zgodne z literą i duchem prawa, zawarte w ustawach i rozporządzeniach dotyczących nauczania i wychowania młodzieży:

a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” (podkreślenia T.K.). Zatem elementy „katolickości” zawarte w rozdziale dot. antropologii człowieka – to zasady „respektowania przez MEN chrześcijańskiego systemu wartości i uniwersalnych zasad etyki”. Te zasady nie wynikają tylko z religii, ale akcentują prawo naturalne (ratio recta – prawy rozum), które jest powszechnie uznawane. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizacją powyższej filozofii i misji szkoły.

b) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 z późn. zm. (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 1999 r.) wskazuje na prorodzinny charakter zajęć:
§ 2. Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności:
1) wspierać wychowawczą rolę rodziny,
2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,
3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.


III. Prawa rodziców
1. Powołani eksperci (seksuolodzy i edukatorzy seksualni) nie uwzględniają pierwszego i naturalnego prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci. Prawo to zapewnia im Konstytucja RP (art. 48 ust. 1). Dyrektywa tej Konstytucji odnosi się w szczególności do realizacji przez rodziców ich prawa do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego, a także religijnego (art. 53 ust. 3). Rodzice mają niezbywalne prawo do takiego wychowania szkolnego, które będzie transmisją ich zasad. Autorzy podręczników do wychowania do życia w rodzinie winni te uwarunkowania socjokulturowe, etyczne i religijne uwzględniać.
Praktyka 15 lat istnienia zajęć WDŻwR sprawdziła się, ponieważ podstawa programowa, jak też program i podręczniki nie wzbudzały dotychczas zastrzeżeń i nie wywoływały protestów rodziców.

2. Postulat wyrażony w Rekomendacji 2 Sprawozdania (s. 180) o „poszerzenie kręgu podmiotów, których opinia umożliwiałaby ministrowi decyzję o cofnięciu podręcznika” należałoby przede wszystkim włączyć organizacje, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające rodziców.

Z uwagi na respektowanie praw rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci – oni także nie mogą być pozbawieni opiniowania postulowanych zmian w podstawach programowych dotyczących wprowadzenia problematyki LGBTQ do treści nauczania.

Teresa Król
Konsultant do spraw wychowania do życia rodzinie
redaktor i współautor podręcznika „Wędrując ku dorosłości”Do wiadomości:
1. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Andrzej Smirnow
Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

2. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Ryszard Bonisławski
Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa


3. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

4. Rzecznik Praw Obywatelskich

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa piątek, 15 lutego 2013

Po 68 latach publiczny "pogrzeb".

Musiało upłynąć aż tyle lat, by śp. s. Adelgund Tumińska doczekała się oficjalnego pogrzebu.
Nie była to typowa uroczystość pogrzebowa, ale raczej uroczyste publiczne uznanie bohaterskiej postawy bestialsko zamordowanej Franciszkanki. Jest ona swoistym symbolem tych wszystkich kobiet, które padły ofiarą ze strony żołnierzy w trakcie jak i po wojnie w naszym powiecie.
Dobrze się stało, że choć po tylu latach prawda o tamtych czasach i wydarzeniach jest wspominana, a osoby , które stały się ofiarami bestialskich systemów zostały przywrócone należytej czci i pamięci.
Ważną rolę odgrywa w tym Kościół i miejscowe władze, których udział jest przykładem dla budowania patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. W tym miejscu zapewne wielu mnie skrytykuje, ale nie to jest ważne. Ważna jest pamięć, bohaterska postawa wypływająca z miłości Boga i bliźniego oraz przebaczenie doznanych krzywd. Miłość jest tym budulcem, który daje trwałe fundamenty.

Zapraszam do fotogalerii.