sobota, 15 kwietnia 2017

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.Ewangelia wg św. Mateusza
 Znalezione obrazy dla zapytania zmartwychwstanie jezusa chrystusa


ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Pusty grób1


28
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.Jezus ukazuje się niewiastom2


A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». 

W DZISIEJSZY WIECZÓR PRAGNĘ SIĘ Z WAMI WSZYSTKIMI PODZIELIĆ RADOŚCIĄ PUSTEGO GROBU I NADZIEJĄ JAKĄ NAM DAŁ ZMARTWYCHWSTAŁY, ŻE PRZYJDZIE TAKI DZIEŃ, KIEDY NASZ GRÓB TEŻ ZOSTANIE PUSTY.
ALLELUJA, JEZUS ŻYJE, ALLELUJA, ALLELUJA!!!!!!!!

Znalezione obrazy dla zapytania zmartwychwstanie jezusa

KROJANTY

Grób Pana Jezusa przed zmartwychwstaniem

i po zmartwychwstaniu.