środa, 16 maja 2018

V KONGRES RÓŻAŃCOWY

V KONGRES RÓŻAŃCOWY
KOŁCZYGŁOWY 05-05-2018 ROK

  Tegoroczny kongres przebiegł w duchu ukierunkowanym na misje. Przedstawiciele Żywego Różańca licznie przybyli na spotkanie. Reprezentowali parafie południowej części diecezji pelplińskiej.
   Dla niektórych grup „Kongres” rozpoczął się już w autokarach, gdzie podczas jazdy odbywały się wspólne modlitwy.
   Po przybyciu w miejscowym kościele pw. Chrystusa Króla o godz. 9.30 powitał uczestników miejscowy ks. proboszcz Paweł Młyński, który od samego początku (I Kongresu) wspiera ideę różańca misyjnego. Następnie rozpoczęło się wspólne śpiewanie  Godzinek ku czci Matki Bożej. Po ich zakończeniu odbyło się nabożeństwo majowe, które zakończył odmawiany różaniec – część chwalebna.
   Różaniec zakończył część modlitewną. Gdy duch został odpowiednio wzmocniony przyszła kolej na ciało. W przerwie miejscowi parafianie poczęstowali nas kawą i pysznym ciastem. Tak wzmocnieni udaliśmy się ponownie do kościoła na konferencję pt. „Duch i Oblubienica mówią przyjdź     (Ap 22,17)”, którą wygłosił Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. dr Wojciech Niemczewski.
   W konferencji została ukazana wzajemna relacja Ducha Świętego i Jego Oblubienicy, Tej, która otworzyła się całkowicie na Jego działanie. W działaniu tym podjęła pełną współpracę z dziełem Trójcy Świętej. Mówca porównał tą współpracę do tych wszystkich, którzy odpowiadają na wezwanie Boże i współpracują z Duchem Świętym wypraszając za przyczyną Jego Oblubienicy przeróżne łaski potrzebne Kościołowi i Wspólnotom Różańcowym. Podkreślił, że  wspólnoty są tymi jednostkami, na które Kościół zawsze może liczyć.
  W oczekiwaniu na Mszę św. głos zabrała Pani Zofia Bacławska, założycielka 17 Róż Misyjnych w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Przedstawiła w swoim wystąpieniu ideę różańca za misje. Mówiła o możliwości przekształcenia dotychczasowych „Róż” w misyjne. Przedstawiła jak funkcjonują róże misyjne w Chojnicach, gdzie nie tylko skupiają się na samej modlitwie, ale swoją misyjność traktują w sposób żywy. Jest to konkretna pomoc również materialna, którą przekazują na misje. A więc, modlitwa i czyn, to konkretne działania podejmowane dla szerzenia Ewangelii. Przybliżyła ponadto możliwość opieki nad konkretnym misjonarzem, która polega na szeroko pojętej pomocy jemu samemu jak i placówce, w której pracuje. Jakie ta współpraca przynosi owoce dowiedzieliśmy się z listu – świadectwa, który nam Pani Zofia odczytała.
   Najświętsza Ofiara koncelebrowana, była ukoronowaniem Kongresu Różańcowego. Oprawa liturgiczna miała charakter misyjny. Przedstawiciele Żywego Różańca Misyjnego w oryginalnych strojach kontynentalnych uczestniczyli w liturgii słowa i nieśli przygotowane dary ofiarne. Homilię wygłosił  ks. dr Wojciech Niemczewski ukazując w niej ogromną rolę jaką w cichości swoich domów na co dzień spełniają członkowie żywego różańca.
   Liturgię zakończyło wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwo wszystkich uczestników.
   W kruchcie kościoła można było nabyć literaturę o tematyce misyjnej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
   W duchu modlitewnym i ze śpiewem pieśni maryjnych powróciliśmy do swoich domów.