wtorek, 26 marca 2013

Wielki Tydzień zapowiedzią Wielkiej Nocy.

Trzy Dni Paschalne.
Trzy Dni, które zmieniły bieg historii.
Trzy Dni, cierpienia Boga Człowieka.
Trzy Dni, które stały się bramą do życia wiecznego.


WIELKI CZWARTEK
Msza Krzyżma. 
Przewodzi jej biskup w swojej katedrze podczas której dokonuje poświęcenia olejów świętych: krzyżma i oleju chorych.
Msza Wieczerzy Pańskiej.
Jednym z jej elementów jest obmycie nóg. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umywam wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. ( J 13, 14 ) Nauka pokory.
Wzorem Mistrza i Nauczyciela kontynuują to Apostołowie.
Punktem kulminacyjnym Ostatniej Wieczerzy było ustanowienie dwóch sakramentów. Jezus dał nam pożywać Siebie i poić się Swoją Krwią oraz ustanowił Kapłaństwo, aby te sakramenty sprawowane były po Dni Ostatnie.

WIELKI PIĄTEK

Droga Krzyżowa - drogą naszego zbawienia. 
Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną ... .
Od godz 6 aż do 9 mrok ogarnął ziemię. Bo nawet słońce nie mogło znieść widoku cierpienia Boga.
Wykonało Się - człowiek został odkupiony.
Ważnym elementem uroczystości jest adoracja krzyża.

Konsekwencją śmierci jest grób. Jednak grób Chrystusa nie jest grobem mroku. Jest on grobem głębokiej nadziei.

WIELKA SOBOTA

Poświęcenie pokarmów na świąteczny stół.
Liturgia światła.
Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Poświęcenie wody chrzcielnej.

Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa i przyjęliśmy Dziecięctwo Boże.

Przez cierpienie i grób, wiedzie nas Chrystus swoją drogą do zmartwychwstania

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych co pomarli.

ALLELUJA!!!


Radując się już teraz nadejściem tego naduroczystego dnia Zmartwychwstania najukochańszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, pragnę z głębokości mojego serca życzyć Wszystkim, wiekuistego szczęścia w niebie i oglądania twarzą w twarz Boga, który jest samą Miłością. Jak również nadobfitości błogosławieństw i łask Bożych tutaj na ziemi dla szczęśliwego dotarcia do upragnionego portu zbawienia. 

Pozdrawiam w Jezusie i Maryi. 

ANDRZEJ Z RODZINĄ.

niedziela, 17 marca 2013

Wilno - Ryga.


W I L N O
R Y G A
                  SZAWLE - KOWNO
Pielgrzymka 4 – dniowa
Termin: 29.04-2.05.2013r.

Dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinie 4.00. Przejazd na Litwę. Obiadokolacja i nocleg
                 w hotelu w Wilnie.

Dzień 2 – Śniadanie. WILNO. Zwiedzanie: Ostra Brama, Katedra św. Stanisława, Park Zamkowy,
                 Kościoły: św. Teresy, św. Anny, św. Piotra i Pawła, św. Jana, cerkiew św. Trójcy i św.
                 Ducha, cmentarz na Rossie.  . Obiadokolacja i nocleg w hotelu.


 Dzień 3 – Śniadanie. Przejazd do SZAWLI.  Uświadczenie GÓRY KRZYŻY. Jedyne w swoim
                  rodzaju sanktuarium pod gołym niebem. Tysiące krzyży umieszczono w jednym
                  miejscu jako wota Przejazd na Łotwę.
                  RYGA. Zwiedzanie  miasta: Katedra NMP,  kościół św. Piotra, Starówka.
                  Obiadokolacja i nocleg w hotelu.


Dzień 4 – Śniadanie. Przejazd do KOWNA. Spacer po Starówce z uwzględnieniem katedry oraz
                 zamku obronnego. Obiad w Kownie (płatny dodatkowo). Następnie wyjazd w drogę
                 powrotną do Polski. Zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.
  
Koszt: 830zł  

Świadczenia:
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach**; pokoje  2, 3-osobowe z łazienką;
Transport: autokar klasy zachodniej (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot  oraz przewodnik miejscowy;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje,
Bilety wstępu: płatne dodatkowo – ok. 30 Litów

ZGŁOSZENIA
Ks. Ryszard Ptak, tel. 513059521 lub 523981022
Do zgłoszenia dodać - imię i nazwisko, adres, PESEL i nr telefonu.

Rekolekcje wielkopostne w ZSS w Chojnicach.


W dniach 13-14-15. 03. 2013 roku przezywaliśmy w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. 
Tematem przewodnim rekolekcji był Rok Wiary. W tym roku miały inny przebieg niż w poprzednich latach. 
Zmiana polegała na tym, że według planu odbyły się pierwsze dwie lekcje, a pozostały czas poświęcony był na wspólną modlitwę, śpiew i słuchanie Słowa Bożego, w tym przejście do kościoła na spotkanie z Panem Jezusem i tam w Jego obecności na wspólną modlitwę.

Pierwszego dnia ks. Tomasz Zimny na sali gimnastycznej Rozpoczął ćwiczenia wielkopostne wspólną modlitwą, wprowadzeniem w rekolekcje i wspólnym śpiewem. Następnie uczestnicy rozeszli się na wyznaczone miejsca tworząc grupy wiekowe. Najmłodszych prowadziła pani Dorota Narloch wespół           z s. Judytą Derduń. Pomagały im z wielkim zaangażowaniem wychowawczynie poszczególnych klas.
Drugą grupę gimnazjalistów z Zespołów ET i klasy ponadgimnazjalne PdP prowadził Andrzej Ortmann przy współudziale wychowawców. Trzecia grupę objął ks. Tomasz, były to klasy V i VI SP i klasy gimnazjalne. Tu również do pomocy stanęli wychowawcy. Każda z grup realizowała swój program przystosowany do etapu edukacyjnego. Były prezentacje np. Wiara Abrahama, Wiara Matki Bożej, Wiara w życiu współczesnych ludzi polityki, sztuki i sportu. Ogromne wrażenie na młodzieży wywarł teledysk http://www.youtube.com/watch?v=GuTV7yBxYrU , który ukazał wartość wiary w sens każdego życia. 
Młodsi uczestnicy rekolekcji poznawali Boga jako kochającego Ojca i zastanawiali się nad tym co nam przeszkadza w dostrzeganiu Bożej miłości w nas. 
Grupa ks. Tomasza jeszcze dogłębniej rozważała temat wiary i miłości Boga do człowieka.
Ta część dnia została zakończona wspólnym posiłkiem. Następnie udaliśmy się do kościoła parafialnego MBKP. W świątyni na wstępie odmówiliśmy  Anioł Pański, ks. Tomasz wprowadził nas w historię różańca, a następnie pan katecheta poprowadził różaniec poprzedzając każdą tajemnicę stosownym rozważaniem. Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami odmawiali poszczególne Zdrowaś Maryjo.

Drugi dzień rekolekcji. Dwie godziny lekcyjne i rozpoczęcie ćwiczeń wspólną modlitwą na sali gimnastycznej i śpiewem. Ten dzień miał zupełnie inny przebieg. Po wspólnym rozpoczęciu uczniowie zostali podzieleni na grupy, które pracowały nad poszczególnymi stacjami Drogi Krzyżowej. Szkice stacji przygotowała pani Lucyna Mucha z naszej szkolnej świetlicy. Uczniowie pod czujnym okiem swoich nauczycieli wykonali niezwykłą pracę. Stosując różne techniki artystyczne wykonali prace, które przeszły najśmielsze oczekiwania. Potem wspólny śpiew, którego fragment można posłuchać pod tym linkiem.  
W tym czasie również rodzice naszych dzieci odbyli spotkanie z ks. proboszczem Adamem Matuszewskim. Rozmawiali o problemach, z którymi spotykają się w codziennym życiu w wychowywaniu i opiece nad swoimi pociechami. Mówili o swoich potrzebach i oczekiwaniach.
Kolejnym etapem było przejście do kościoła i Msza św. Liturgię obstawili nasi uczniowie. Większość pierwszy raz służyła do Mszy św. ale wypadli jakby robili to zawsze. Eucharystii przewodniczył ks. Robert Ratkowski.  Przebywał wspólnie z nami przez cały czas w szkole odwiedzając poszczególne grupy.

Dzień trzeci. Jak zwykle najpierw lekcje. Po lekcjach wspólne wyjście do kościoła i udział w sakramencie pokuty i pojednania. Następnie Msza św., której przewodniczył ks. Marcin Brząkała. Słowo Boże do młodzieży skierował ks. diakon. Liturgia przygotowana przez nasza młodzież. Wielce budującym było to, że prawie 100% uczestników Eucharystii przystąpiła do Komunii św. Piękny przykład dali nauczyciele i obecni rodzice. Po Uczcie Eucharystycznej była krótka przerwa. Po przerwie odbyła się Droga Krzyżowa ilustrowana dzień wcześniej przygotowanymi przez uczniów stacjami. Prowadził ks. diakon, rozważania czytali uczniowie.
Moim zdaniem rekolekcje, których byliśmy uczestnikami przebiegły bardzo sprawnie i we właściwym duchu.  Młodzież z wielkim zaangażowaniem włączyła się w ich przebieg. Efekt rekolekcji był widoczny podczas końcowej Mszy św. Dzięki tym trzem dniom ćwiczeń Chrystus mógł wejść do tylu serc. Jakie to budujące!

Należy pogratulować dobrej współpracy na linii szkoła-parafia. Dziękuję za zaangażowanie w przebieg Pani Dyrektor, ks. Proboszczowi, nauczycielom i wychowawcom ks. ks. Wikariuszom, ks. Diakonowi. Pracownikom szkoły - wspaniałe posiłki i przygotowanie sprzętu.
A na koniec szczególne podziękowanie dla tych co grają i śpiewają: Pani Edycie Wąchale i Panu Tomkowi Klamanowi oraz Weronice i Kamili Koniarskim  ze Wspólnoty Szkól Katolickich w Chojnicach.

Poniżej fotoreportaż. Niestety fotki nie załadowały się w kolejności.

ks. Tomasz mówi o różańcu.

ks. Tomasz rozpoczyna rekolekcje.

Wyjście do kościoła.

Wspólne śpiewy.

ks. Proboszcz z rodzicami.

Wspólne śpiewy.

Pan Wiesław - woźny  i Pani Margota - kucharka.

Praca nad stacjami Drogi Krzyżowej.

Praca nad stacjami Drogi Krzyżowej.

Praca nad stacjami Drogi Krzyżowej.

Praca nad stacjami Drogi Krzyżowej.

Wspólne śpiewy.

Praca nad stacjami Drogi Krzyżowej.

Wspólne śpiewy.

ks. Robert sprawuje Eucharystię.

Nasi muzycy.

Uczestnicy rekolekcji.

ks. Marcin odprawia Mszę św.

ks. Robert sprawuje Eucharystię.

Nasi ministranci.

Nasi ministranci.

Wspólne śpiewy.

Droga Krzyżowa.

Droga Krzyżowa.

Uczestnicy Eucharystii.

Wspólne śpiewy.

Droga Krzyżowa.

Wspólny posiłek.

ks. Tomasz ze swoją grupa.

Grupa pana Andrzeja.

Grupa pani Doroty i s. Judyty.

Wspólne śpiewy.
Fotografie pani Doroty Narloch.

Grupa najmłodszych - scenka. W rolach  występują  s. Judyta i Weronika.
Msza św. - scenka z sercem.

Msza św. - scenka z sercem.
Msza św. - scenka z sercem.

Msza św. - scenka z sercem. Oto i miejsce "prania" brudnych serc.