sobota, 14 kwietnia 2012

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA.


Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:
"Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego."  (Dz. św. Faustyny)


Poniższe zdjęcia ukazują drogę, którą przebył Syn Boży,  by rozlać na świat i każdego człowieka zdroje Bożego Miłosierdzia. 
Początek, to śmierć na krzyżu, która w sposób nieograniczony napełniła skarbiec łask Bożych dla człowieka. Tu został otwarty bok Zbawiciela, z którego obficie wylała się łaska.
Drugim etapem był grób, który musiał zostać opuszczony, aby Jezus Zmartwychwstały mógł obdarzać nas nieskończonym Miłosierdziem.
Trzeci etap, to przypomnienie światu przez św. Faustynę o odwiecznym przymiocie Boga - Miłosierdziu. Dzięki Jej pokorze, ufności i miłości, które przybliżyły Ją do Chrystusa. Świat przez Kościół na nowo odczytał przesłanie Miłosierdzia. Realizowało się ono przez bł. Michała Sopoćko, a kulminację znalazło w bł. Janie Pawle II, który ustanowił Święto Miłosierdzia.
Krzyż z kościoła NPNMP w Krojantach.

Pusty grób i figura Zmartwychwstałego,  zwycięscy  śmierci.

Obraz Jezusa Miłosiernego z 1950 r. 
Przez wiele lat obraz ten przeleżał na strychu plebani w Krojantach. Wyszedł spod pędzla prof. Nałęckiego (malarz amator). Odnowiony na UMK w Toruniu w 2003r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz