środa, 11 kwietnia 2012

ŚWIADECTWA POBOŻNOŚCI NA ZIEMII CHOJNICKIEJ CZ. VII

Kolejne znaki pobożności z terenu Parafii Bazyliki w Chojnicach.

Fotografia 1. przedstawia szczytowe zwieńczenie wybudowanej w 1907 roku kaplicy szpitalnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
   W najwyższej części umieszczona jest niewielkich rozmiarów figurka Serca Pana Jezusa. Poniżej nieco większa figura św. Józefa. Obie pochodzą z tego samego czasu co kaplica szpitalna. Zdobiły wnęki frontu kaplicy do chwili rozpoczęcia remontu elewacji.
   Od listopada 2007 roku miejsce poprzednich zajmują dwie nowe figury. W górnej części umieszczony został  Jezus Miłosierny, a poniżej figura św. Józefa z Dzieciątkiem (fot. 2.).

    Czterometrowy drewniany krzyż (fot. 5.) na Cmentarzu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich ustawiony jest w centralnym punkcie obiektu, na głównej alei. Nie posiada figury Pana Jezusa.
Stanął na cmentarzu w 1992 roku w wyniku decyzji władz miasta[1].                                 
                                     
 Ceramiczna figurka św. Franciszka ( fot. 3.)postawiona jest na pięknym stylizowanym postumencie w kształcie filaru, który został wzniesiony w czasie ostatniej wojny albo krótko przed jej wybuchem jako strażnik istniejącego tu cmentarzyka sióstr zakonnych. W 1917 roku w górnym ogrodzie przy ul. Wysokiej ustawiono figurę św. Franciszka. Przed figurą została pochowana s. Adelgund Tumińska która zginęła tragicznie w dniu 15 Lutego 1945 roku, stając w obronie innych sióstr przed agresywnym zachowaniem się żołnierzy radzieckich[2].
   Groby, które tam się znajdowały, zostały przeniesione na cmentarz parafialny. Pozostał tylko jeden ( fot. 4.). Do dzisiaj u stóp św. Franciszka spoczywa ciało siostry Marii Adelgundy Tumińskiej (24VII1894-12II1945), bestialsko zamordowanej po odbiciu Chojnic w 1945 roku przez żołnierza sowieckiego.
    To ukryte w zaciszu ogrodu miejsce zaprasza swym urokiem do tego, by się  zatrzymać i zatopić w modlitwie. Święty  Franciszek  w  tym  miejscu  przemawia  do  nas,  symbolicznie pokazując, że jego duchowe córki są mu szczególnie bliskie.

Figura Matki Bożej (fot. 6.) na marmurowym wysokim postumencie na planie kwadratu. Zaprojektowana w stylu włoskim przez arch. Jana Sabiniarza na dziedzińcu przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach przy ul. Grunwaldzkiej.
Inicjatorem projektu był wspomniany architekt. Budowa została sfinansowana z funduszy szkolnych i sprzedanych cegiełek. Figura została zakupiona w Poznaniu.
Poświęcenia 8 XII 2011 r. dokonał ks. Infułat Grunt, który przy tej okazji przywiózł zgodę bpa Jana Bernarda Szlagi na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej [3].


[1] Zob. K. Bartkowski, Z. Buława, Chojnice miejsca pamięci, Chojnice 2003, s.69.
[2] Siostra Fabiola Szreder „Prowincja Maryi Wspomożenia Wiernych”  str. 194 – 195
[3] Informacja uzyskana od dyr. szkoły katolickiej pani Ziarno, marzec 2012 r.
Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.

Fot. 5.


1 komentarz: