środa, 4 kwietnia 2012

ALLELUJA!!! JEZUS ŻYJE!!!
 I spojrzał Bóg, na wszystko co uczynił: A wszystko to, było piękne i dobre.
Przeciwnikowi, to się nie podobało. Nakłonił szczyt stworzenia - człowieka - by też się sprzeciwił woli bożej.
Stało się. Człowiek zgrzeszył. Bóg jednak swojego umiłowanego stworzenia nie pozostawił samemu sobie. Tak jak z miłości nas stworzył. Tak z miłości postanowił nas odkupić.
Zasiadł Jezus ze swoimi uczniami do wspólnego posiłku. Stół jest bowiem tym co nas łączy dając poczucie wspólnoty. Tam przy stole w Wieczerniku dał nam Siebie. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie.
Aby nam nigdy w tym ziemskim życiu nie zabrakło tego boskiego pokarmu. Dał nam tych, którzy czynią to co Jezus zlecił. To czyńcie na moją pamiątkę. Na drzewie rajskim grzech wziął początek. Na drzewie krzyża dokonało się nasze odkupienie. Tu Przeciwnik poniósł ostateczną klęskę, która w Miłości do człowieka dokonała się na drzewie hańby.
To tu, z wysokości krzyża, z otwartego boku Chrystusa wzięła się siła i moc Kościoła. W ustanowieniu siedmiu sakramentów, które czerpią z nieskończonych zasług Zbawiciela.
Jajko jest symbolem życia.
Tak jak niespodziewanie z martwego, głuchego jajka wychodzi    nowe życie. Tak czeluści ziemi oddają żywego Zmartwychwstałego Chrystusa, który rozerwał pęta śmierci i wskazał drogę naszego w Nim życia,
której szczytem będzie nasze zmartwychwstanie.
Chrystus umarł i zmartwychwstał jako pierwszy.
I gdyby nie było tego zmartwychwstania daremna by była nasza wiara.


ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!!!
Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, smacznego święconego w gronie bliskich.

Aby nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością i beztroską utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności. 
Z martwych powstawania każdego dnia
 - życzy ANDRZEJ ORTMANN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz