poniedziałek, 23 stycznia 2012

ŚWIADECTWA POBOŻNOŚCI NA ZIEMII CHOJNICKIEJ CZ. IV.


Figurka Anioła Stróża z dzieckiem ustawiona jest po prawej stronie, na skarpie przy zjeździe do Wszechnicy Chojnickiej. Anioł stoi na murowanym z cegły i otynkowanym postumencie, który stylizowany jest na neogotyk. Sama figurka jest ceramiczna, ma ubytek w lewym skrzydle i brak jej prawej dłoni. Pochodzi z 1905 roku, kiedy to wiosną porządkowano i upiększano ogród. Była ona darem panny Wollschleger – siostry znanego wówczas księdza.   Wydaje się, że ustawienie tego pomnika nie było przypadkowe. Każdy, kto przybywał do starego szpitala, który miał tutaj swoją siedzibę, czuł, że jest pod troskliwą opieką swojego anioła. Odwiedzający zaś wiedzieli, że swoich chorych nie zostawiają tu bez opieki.
  Obecnie Anioł Stróż zdaje się mówić do przechodzących, że mimo zmieniającego się świata i przeznaczenia budynku on jest i pozostanie każdego osobistym opiekunem -  bez względu na to czy sobie to uświadamiamy, czy nie.
   Również w przypadku tej figury, ci którzy mają coś do powiedzenia w mieście nie popisali się szczególnie. Ten okaleczony anioł zdaje się wołać o pomoc. Szpitala tu już nie ma, a przydałaby się transplantacja brakujących części.
Na pocztówce widać dwa chojnickie kościoły. Przed nimi roztacza się widok ogrodu Zakładu św. Karola Boromeusza,  gdzie w dolnym prawym rogu uwidoczniony jest mały biały obiekt przedstawiający Anioła Stróża. Pocztówka pochodzi z 1915 r.
W notatkach jakie otrzymałem od Andrzeja Lorbieckiego czytamy: 30.09.1898 s. Pacyfika z okazji Srebrnego Jubileuszu otrzymała duży obraz i statuę Anioła Stróża od byłych i obecnych uczniów.
Można domniemywać, że figura ta znalazła swoje miejsce we wspomnianym ogrodzie.
Z bliska prezentowała się jak na fotografii nr 3.
Do niedawna uważałem, że Anioł Stróż, który zaginął z ogrodu znalazł swoje miejsce na wzgórzu przed Wszechnicą. Jednak dzięki fotografiom porównawczym otrzymanym od A. Lorbieckiego wiadomo, że to dwie różne figury, fot. nr.4.

Fot. 1. Anioł Stróż na wzgórzu przy obecnej Wszechnicy Chojnickiej  

Fot. 2. Ogród  Zakładu św. Karola Boromeusza

Fot. 3. Anioł Stróż w ogrodzie Zakładu św. Karola Boromeusza

Fot. 4.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz