niedziela, 15 stycznia 2012

ŚWIADECTWA POBOŻNOŚCI NA ZIEMI CHOJNICKIEJ CZ.III


Fot. 1.  Krzyż za głównym wejściem na  cmentarz   parafialny 
    
Fot. 2. Krzyż w głębi cmentarza za drugim wejściem w młodszej części
       


Fot. 3. Pan Jezus w Ogrójcu – grota, tak wyglądała  jeszcze kilka lat temu.
Powyższe fotografie przedstawiają krzyże, które znajdują się na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościerskiej. Krzyż z napisem Requiem aeternam dona eis Domine! R.I.P. znajduje się tuż za główną bramą cmentarza. Ustawiony jest na betonowym cokole, na którym są dwa stopnie, następnie tablica z napisem. Najwyżej umieszczony został krzyż z figurą wiszącego Jezusa.
   Cmentarz parafialny powstał w  1825 roku i na ten czas należałoby datować postawienie krzyża. Nie wiadomo, czy jest to ten pierwszy, czy w miejscu pierwszego kolejny[1].
   Drugi krzyż znajduje się w głębi cmentarza, naprzeciw drugiej bramy wjazdowej. Murowany otynkowany postument stylizowany jest na podobieństwo pierwszego krzyża. Murowany cokół, dwa stopnie, miejsce            na napis, ponownie dwa stopnie i krzyż z ramionami podobnymi do krzyża harcerskiego, na którym wisi figurka Pana Jezusa.
   W 1930 roku cmentarz został powiększony o tę część, na której ustawiony jest drugi krzyż. Prawdopodobnie pochodzi  z  czasu, gdy święcono ziemię i zarazem krzyż na nowej części cmentarza, pod którą ziemię darował pan Łukowicz.
   Fotografia 3. przedstawia grotę pochodzącą z wiosny 1905 roku, w której znajdowały się dwie figury; Pana Jezusa na modlitwie w Ogrójcu i pocieszającego Go anioła. Figury były darem panny Wollschleger siostry księdza[2]. Do dzisiaj zachowała się jedynie (w bardzo złym stanie) grota. Figury Jezusa i anioła zostały przekazane parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach [3].
   Stała się wielka szkoda, że ta przepiękna scena ewangeliczna rozpoczynająca cierpienia Zbawiciela nie została odrestaurowana. Pomimo, że kaplica Serca Pana Jezusa ( grota znajduje się za prezbiterium), Wszechnica Chojnicka i ich otoczenie podległy kompleksowej rewitalizacji, to na odnowienie  tych małych elementów, jakimi są grota i powyżej niej stojący  Anioł Stróż, nie znaleziono środków, by przywrócić ich dawną świetność. Grota oraz figura anioła znajdują się na ziemi należącej do miasta Chojnice,                                                                                                                   nad  miejscem,  w  którym  była  usytuowana  stara kostnica szpitalna. Scenę tę można obejrzeć na starej pocztówce, która będzie zamieszczona w jednej z następnych części.

[1] Zob. K. Bartkowski, Z. Buława, Chojnice miejsca pamięci,  Chojnice 2003, s. 67.
[2] Informacja uzyskana od Andrzeja Lorbieckiego.
[3] Fakt ten potwierdza   ks. Jacek Dawidowski.  Figury zostały przekazane proboszczowi przez miasto.  
    Rozmowę przeprowadzono na plebanii w Chojnicach dn. 22.01.2008 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz