środa, 4 stycznia 2012

ŚWIADECTWA POBOŻNOŚCI NA ZIEMI CHOJNICKIEJ CZ.II                                                                        .                                                                                                                      Figura Chrystusa Króla nie należy  do typowych Bożych Mąk. To pomnik ku czci i chwale Chrystusa.
   Wzniesiony został na byłym placu Wilhelma I, którego pomnik ustawiony był na widocznym postumencie. W 1920 r. po powrocie Chojnic w granice Polski pomnik usunięto. Plac otrzymał nazwę Królowej Jadwigi. Obecnie jest to Plac Niepodległości.
Figura została wykonana w 1931 r.
   Autorem pomnika jest Wojciech Durek[1]  z Torunia. Postawiony został z inicjatywy ks. Proboszcza Bolesława  Makowskiego. Uroczyście odsłonięty i  poświęcony został  25 października 1931 roku[2].
    Tego pomnika wojna również nie oszczędziła. W 1939 roku hitlerowcy zrzucili figurę i rozebrali cokół. Rzeźbę Chrystusa Króla przed zniszczeniem uratowali ówczesny kościelny, Leon Lehman i duchowny chojnicki ks. Riebandt.  Potajemnie w nocy wywieźli ją na cmentarz katolicki i tam zakopali. 
   Po  wojnie,  w 1946  roku,   odbudowano   cokół i odrestaurowaną figurę postawiono na poprzednim miejscu. Obelisk odbudowany został  dzięki staraniom byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Upamiętnia to wyryty  na tylnej ścianie postumentu napis: Byli więźniowie polityczni 1939 – 1945 dla Chrystusa Króla 11. 11. 1946. Koło Chojnice. Na przedniej natomiast stronie wyryto słowa: Króluj nam Chryste[3].
   9 maja 2011 roku minęło 65 lat, jak Chrystus Król    ponownie majestatycznie spogląda na ciągły pochód  zabieganych ludzi i  niekończące się sznury samochodów. W miejscu tym przez wiele lat żegnał kondukty odchodzących chojniczan. Przyjmował pierwszomajowe pochody, barwne korowody dzieci  i młodzieży. To świadek najważniejszych wydarzeń, które tu miały miejsce po 1931 roku.

Wśród Chojniczan zachowało się zapewne więcej fotografii z tej i innych podobnych uroczystości. Wdzięczny będę za ich udostępnienie. Informację proszę przekazywać pod adres meilowy: ako59h@g.pl


[1] Wojciech Aleksander Durek (ur. 23 III 1888 r. w Małej gm. Ropczyce, zm. 29 VI 1951 r. w Kielcach), polski artysta rzeźbiarz i malarz. Był twórcą rzeźb pomnikowych i o tematyce religijnej, chętnie tworzył w betonie.        ( Wikipedia, wolna encyklopedia)
[2] Zob. K. Bartkowski, Z. Buława, Chojnice miejsca pamięci, Chojnice 2003., s. 12. Zob. Pomnik Chrystusa
    Króla, (ko), Gazeta Pomorska nr 237 z 9 -10 X 1999., Wikipedia, wolna encyklopedia.
[3] Zob. tamże, s.12.

09.05.1947 rok - poświęcenie pomnika Chrystusa Króla.

2010 rok.

Napis na tylnej ścianie postumentu.

Pomnik po wydobyciu z ziemi po II wojnie światowej.

Pomnik przed 1939 rokiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz