niedziela, 11 marca 2012

ŚWIADECTWA POBOŻNOŚCI NA ZIEMI CHOJNICKIEJ CZ. VI.


 Figura przedstawiona na fotografii 9. umieszczona jest na budynku , który istniał od ok. 1880 roku. Prawdopodobnie roku znalazła się tam w 1887  po połączeniu z gmachem głównego wejścia[1]
     Figura Chrystusa, jak sugeruje napis umieszczony  nad nią, pochodzi zapewne z 1909 roku.  
   Figury ukazane na fotografiach 11. i 12. pochodzą z roku 1906, tj. czasu końca budowy tego segmentu zwanego Domem Mariańskim, w którym   mieściły się zakład wychowawczy dla dziewcząt i sierociniec[2].Trudno  dzisiaj ustalić, kto jest autorem figur na elewacji szpitala. Powstały one zapewne w związku z istnieniem  w tym miejscu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, które prowadziły tu kolejno zakład dla dziewcząt, ochronkę, i w końcu szpital.
 Fotografia 13. przedstawia szczytowe zwieńczenie wybudowanej w 1907 roku kaplicy szpitalnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.   W najwyższej części umieszczona jest niewielkich rozmiarów figurka Serca Pana Jezusa. Poniżej nieco większa figura św. Józefa. Obie pochodzą z tego samego czasu co kaplica szpitalna. Zdobiły wnęki frontu kaplicy do chwili rozpoczęcia remontu elewacji. Od listopada 2007 roku miejsce poprzednich zajmują dwie nowe figury. W górnej części umieszczony został  Jezus Miłosierny, a poniżej figura św. Józefa z Dzieciątkiem (fot. 14.).
        Fot. 14. Nowe figury po remoncie elewacji- 2007 r.

                 Fot. 12. MBNP, strona południowo- zachodnia

Fot.  9. Matka Boska Niepokalanie Poczęta  

          Fot. 10. Figura Chrystusa od strony zachodniej - figura na elewacji od strony MOPS-u     

                Fot. 13. Figury na kaplicy Serca Pana Jezusa                      
Fot. 11. Św. Franciszek, strona południowo-wschodnia
                     

    


[1] Zob. K. Ostrowski i L. Chojnacki, Rys dziejów szpitala im. Jana K. M. Łukowicza w Chojnicach 1886 – 1986,
   Chojnice 1986, s.5 i 6.
[2] Tamże, s. 6.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz