piątek, 9 września 2011

KROJANTY 2011

Obchody Szarży pod Krojantami to nie tylko atrakcje związane z inscenizacją walk z 1 IX 1945 r.
To przede wszystkim podniosła uroczystość podczas, której wspominamy tych, którzy wtedy walczyli, ginęli i przynosili chwałę polskiemu orężowi.
 Obecni generałowie Wojska Polskiego będąc w tym miejscu na tej uroczystości podkreślają jej znaczenie historyczne. Pokazują młodym żołnierzom, że ojczyzna nie zapomina o tych, którzy dla niej walczyli i ginęli.
Z roku na rok liczba kombatantów maleje, ale chwała ich wzrasta.
Kompania honorowa za chwilę odda salwę na cześć poległych i walczących pod Krojantami.
                      Szpaler pocztów sztandarowych.
    Liczne delegacje składają wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem 18 Pułku Ułanów Pomorskich.
 To są najważniejsi uczestnicy i delegaci na uroczystości pod Krojantami. To na nich spocznie obowiązek    kultywowania tradycji narodowych i przekazywania historii następnym pokoleniom.
   Biskup Piotr Krupa sprawuje Mszę św. za ojczyznę i dusze poległych podczas II wojny światowej.
 Najświętsza ofiara jest najwyższą formą wdzięczności za poległych na polach bitew żołnierzy.
  Wojskowa orkiestra dęta uświetniała uroczystości państwowe i religijne.
    Przejście z oficjalnych uroczystości na miejsce, gdzie za chwilę rozpocznie się inscenizacja walk.
  Zajmowanie stanowisk obserwacyjnych przed inscenizacją.
                             Przyszli obrońcy naszej ojczyzny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz