wtorek, 26 marca 2013

Wielki Tydzień zapowiedzią Wielkiej Nocy.

Trzy Dni Paschalne.
Trzy Dni, które zmieniły bieg historii.
Trzy Dni, cierpienia Boga Człowieka.
Trzy Dni, które stały się bramą do życia wiecznego.


WIELKI CZWARTEK
Msza Krzyżma. 
Przewodzi jej biskup w swojej katedrze podczas której dokonuje poświęcenia olejów świętych: krzyżma i oleju chorych.
Msza Wieczerzy Pańskiej.
Jednym z jej elementów jest obmycie nóg. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umywam wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. ( J 13, 14 ) Nauka pokory.
Wzorem Mistrza i Nauczyciela kontynuują to Apostołowie.
Punktem kulminacyjnym Ostatniej Wieczerzy było ustanowienie dwóch sakramentów. Jezus dał nam pożywać Siebie i poić się Swoją Krwią oraz ustanowił Kapłaństwo, aby te sakramenty sprawowane były po Dni Ostatnie.

WIELKI PIĄTEK

Droga Krzyżowa - drogą naszego zbawienia. 
Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną ... .
Od godz 6 aż do 9 mrok ogarnął ziemię. Bo nawet słońce nie mogło znieść widoku cierpienia Boga.
Wykonało Się - człowiek został odkupiony.
Ważnym elementem uroczystości jest adoracja krzyża.

Konsekwencją śmierci jest grób. Jednak grób Chrystusa nie jest grobem mroku. Jest on grobem głębokiej nadziei.

WIELKA SOBOTA

Poświęcenie pokarmów na świąteczny stół.
Liturgia światła.
Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Poświęcenie wody chrzcielnej.

Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa i przyjęliśmy Dziecięctwo Boże.

Przez cierpienie i grób, wiedzie nas Chrystus swoją drogą do zmartwychwstania

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych co pomarli.

ALLELUJA!!!


Radując się już teraz nadejściem tego naduroczystego dnia Zmartwychwstania najukochańszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, pragnę z głębokości mojego serca życzyć Wszystkim, wiekuistego szczęścia w niebie i oglądania twarzą w twarz Boga, który jest samą Miłością. Jak również nadobfitości błogosławieństw i łask Bożych tutaj na ziemi dla szczęśliwego dotarcia do upragnionego portu zbawienia. 

Pozdrawiam w Jezusie i Maryi. 

ANDRZEJ Z RODZINĄ.

1 komentarz:

  1. ŻYCZĘ WZAJEMNIE WESOŁYCH I POBOŻNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!

    OdpowiedzUsuń