niedziela, 1 maja 2011

Błogosławiony Jan Paweł II


1V2011 Rzym - jest tu cały świat.
W święto Miłosierdzia Bożego, które ustanowił Jan Paweł II Benedykt XVI ogłasza, a Ojciec Niebieski błogosławi ten dzień obchodem beatyfikacji orędownika i czciciela Bożego Miłosierdzia.
Dotychczas obchody tego dnia były związane ze świętem pracy, której sens i wartość w Chrystusie przybliżył nam Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens ( O pracy ludzkiej ).
Od dzisiaj pierwszy dzień maja zyskał nowy międzynarodowy wymiar, w którym człowiek, piewca życia oficjalnie zostaje ogłoszony cieszącym się życiem wiecznym. Staje się naszym orędownikiem i powiernikiem, któremu oddajemy należną cześć.
Za 1000-lat niezłomnej wiary Bóg obdarzył nasz naród Wielkim Człowiekiem, a przez niego cały świat, który pociągał do Chrystusa.
Błogosławiony Janie Pawle II - Módl się za nami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz