poniedziałek, 17 października 2011

KRUCJATABiskupi polscy już od dłuższego czasu wzywają wiernych do krucjaty modlitewnej w intencji naszej Ojczyzny. Polska i Kościół w naszej ojczyźnie dali naszemu narodowi tylu wielkich Polaków, córek i synów, z których jesteśmy dumni. Wspomnieć tu można chociaż z ostatnich dziesięcioleci:
bł. Jan Paweł Wielki, Stefan kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko i wielu innych znanych i nie znanych Polaków.
Myślę, że apel naszych Pasterzy ma mocne podstawy. Wystarczy spojrzeć na zagrożenia duchowe, moralne, ekonomiczne i związane z fałszywym uprawianiem polityki. I nie chcę tu, wskazywać nikogo, nie chcę z nikim polemizować. Nie taki jest zamiar tego wpisu. Chcę, za naszymi Pasterzami wołać, że czas już chwycić za Różańce i zacząć walczyć o Polskę.
Przypominając sobie wielkich Polaków ostatnich dziesięcioleci, należy sięgnąć pamięcią w głąb historii Polski. Znajdziemy tam wiele przykładów prawdziwego patriotyzmu, aż do złożenia ofiary krwi za umiłowaną Ojczyznę naszą.
Stojąc w przededniu, już za niespełna miesiąc, kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. każdy z nas powinien zadać sobie pytanie. Co zrobiłem dobrego dla Polski? Co jeszcze mógłbym zrobić?
W jaki sposób pomóc ojczyźnie i zarazem sobie samemu? Tak, by każdemu z nas żyło się dobrze, by najwyższe wartości były w należytym poszanowaniu i by nikt nie stawiał się wyżej swego Pana i Stwórcy, który z miłości do swego stworzenia ofiarował swego Syna, abyśmy mieli życie wieczne.
Proszę i wzywam wszystkich czytelników tego bloga do podjęcia krucjaty modlitewnej na różańcu. Myślę, że dobrą formą będzie również Koronka do Bożego Miłosierdzia lub codzienne czytanie i rozważanie Pisma św. jak również czynienie pokuty, post, jałmużna i spełnianie innych dobrych uczynków w intencji naszej Ojczyzny. Każdy akt strzelisty w tej intencji będzie dobrem dla wspólnego dobra jakim jest Polska. Podjęcie już jednego zobowiązania będzie naszym wkładem dla Polski.
Podjęcie zobowiązania niech będzie długofalową troską nie tylko o dziś, ale również o jutro, które pozostawimy naszym dzieciom i wnukom.


 

Z Różańcem św. w dłoni
Odrodzić Polskę chcę.
Modlitwy pełne woni
Co dzień zanosić chcę.
By Polska ocalała
I Bogu chwałę dała.

Z Maryją , z Maryją
Za Panem kroczyć chcę.

Z polskimi dziś świętymi
Do nieba wznieśmy głos.
O Jezu wstrzymaj rękę
By nas nie sięgnął cios.
By krzyż Twój był w szacunku
kotwicą nam ratunku

Maryjo, Maryjo
Za nami wstaw się dziś.

Z różańcem świętym w dłoni
ojczyznę bronić chcę.
Modlitwy pełne troski
Królowej Polski ślę.
By Polska powstawała
duchowo odradzała.

Maryjo, Maryjo
Maryjo pomóż nam.

Z prawego boku bloga zamieszczam ankietę. Proszę w niej zaznaczyć właściwą odpowieź.

1 komentarz: